برندهای مطرح ، با هدف توسعه و حفظ سهم خود از بازار ، لوگوی خود را با توجه به نیازهای زمان به روز می کنند .

از دلایل اصلی باز طراحی لوگو این است که لوگو ، هر میزان نیز که حرفه ای طراحی شده باشد ، با گذر زمان دچار کاهش جذابیت و فقدان نسبی تاثیرگذاری در ذهن مخاطب می شود .

گاهی نیز تغییر یا ارتقاء ذائقه گروه هدف منجر می شود برندها به فکر بازطراحی و اصلاح لوگوی خود بیافتند .

Untitled-2