تحریم فراخوان طراحی لوگو ی شرکت ماتریس

در شهریور ۱۳۹۱، فراخوانی که از طرف شرکت ماتریس به انجمن رسیده، بود بر روی سایت انجمن قرار گرفت. قوانین ذکر شده در این فراخوان به نظر موجه و در چهارچوب سیاست‌های انجمن بودند. متاسفانه با اینکه قرار بود نتایج این فراخوان در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱  اعلام گردد، نتایج در تاریخ ۱۳ دی ماه به اطلاع انجمن رسید. در نتایج اعلام شده، بجای اعلام یک نفر برنده، اسامی شانزده نفر اعلام شده و دوباره از آنها خواسته شده که هر کدام ۵ اثر دیگر برای ادامه ی شرکت در این مسابقه ارایه کنند. این روش غیر حرفه ای قلمداد شده و ادامه ی همکاری با این موسسه به هیچ وجه توصیه نمی گردد.