رازهایی برای طراحی یک لوگوی موفق

لوگو چهره یک برند است وطراحی لوگو موجب ارتباط مشتری با محصولات و توانایی های شما می شود.لوگو نشان عملکرد ما است پس باید بهترین و صریح ترین تصویر را از ما به نمایش گذارد. تصاویر، ارزش و اعتبار واژگانی است که مفهوم و خط مشی یک لوگو را نشان می دهد. مواردی وجود دارد که باید در طراحی لوگو بدان توجه کرد!

سادگی

یکی از مهمترین ویژگی ها در طراحی لوگو ، سادگی آن است. چرا که مشتری به راحتی و بدون نیاز به تفسیر طولانی، آن را درک می کند و به ذهن خود می سپارد. هر چقدر لوگو ساده تر باشد تاثیر گذار تر  و مشتری راحتتر آن را درک می کند و مدت زمان بیشتری در ذهن او باقی خواهد ماند.

البته باید بدانید که رسیدن به یک فرم ساده در طراحی لوگو از دشوارترین مراحل کار طراحان است. چراکه آنها باید به تصویری برسند که ضمن محدودیت در استفاده از فرمهای مختلف بایستی در بردارنده ویژگی های برجسته و یا مزیت های خاص یک سازمان برای مشتریان آنها باشد. چنین لوگویی به دلیل نداشتن جزئیات اضافی در تمام اندازه ها کیفیت تصویری و اثرگذاری خود را در بالاترین حد مطلوب حفظ می کند و انعطاف زیادی برای استفاده در انواع رسانه های تبلیغی از خود نشان می دهد.

به یاد ماندنی

یک لوگو باید در عین سادگی در اذهان هم باقی بماند، اگر لوگوی شما این خصوصیت را دارا باشد  کمک می کند که مشتری خدمات و یا محصولات شما را درک کند و نسبت به آن احساس مالکیت خواهد داشت. اما به گونه ای متفاوت در اذهان باشید. و بدانید که جذابیت فونت های مورد استفاده، در عدم تجانس و ناسازگاری آن است و تسلط هوشمندانه و حرفه ای طراحان در این امر موجب افزایش شهرت برند شما می شود.

یکی از ویژگی هایی که موجب به یاد ماندنی شدن لوگوی شما می شود، اینست تصویر آن باید هم متمایز از هزاران لوگویی باشد که مشتریان شما در روز آنها را می بینند و هم برایشان آشنا باشد و با ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی و حتی ادبی و بومی آنها سازگار بوده و متعلق به یک فرهنگ بیگانه نباشد.

همـــــــــــــــاهنگی 

لوگوی شما انعکاسی از برند شما بروی مشتریانتان است که باید با ایده ها، کسب و کار و نام ســازمان شما  هماهنگ باشد و در یک نگاه پیام شما از آن بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم استنباط شود. اگر لوگوی شما ظاهری پیچیده داشته باشد، در دیدگاه مشتری تلفیقی پیچیده از چندین کسب و کار خواهد داشت. پس اینکه استراتژی پیام برند شما چیست بسیار مهم است و اینکه طراحان گرافیک تا چه حد می توانند آن را در قالب طراحی لوگوی سازمانتان به مخاطبان منتقل کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.