فراخوان طراحی آرم پژوهشکده قنات فردوس

فراخوان مسابقه طراحی آرم و طراحی لوگو ی پژوهشکده قنات فردوس
پژوهشکده قنات فردوس وابسته به دانشگاه بیرجند در نظر دارد طراحی آرم خود را در قالب فراخوان تهیه نماید :
لذا از تمامی هنرمندان و طراحان علاقه مند به شرکت در این فراخوان دعوت به عمل می آید طرح های مورد نظر خود را با مشخصات زیر به پژوهشکده قنات فردوس ارسال نمایند.
  • الف) مشخصات کلی و فنی آرم:
1-آرم پژوهشکده باید بر اصول اساسی سادگی ، زیبایی و گویایی استوار باشد. ۲- از پرداختن به کلیشه های رایج پرهیز شود. ۳- بیانگر فعالیت ها ، ماموریت ها و اهداف پژوهشکده به شرح زیرباشد:
اهداف و فعالیتها و مأموریت های پژوهشکده قنات: فعالیتهای مربوط به آبخیزداری قنات و بررسی روشهای افزایش آبدهی قنات،تعمیر و نگهداری قنات،دانش سنتی مدیریت قنات و توزیع حق آب، اقتصاد قنات،گسترش دانش سنتی حفر و گسترش قنات، هیدرولیک قنات، معرفی قنات به عنوان میراث علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و …
4- طرح باید با تغییر اندازه و استفاده در بخشهای مختلف ساختار خود را حفظ نموده و قابلیت اجرا با متریـال های (مواد) مختلف را داشته باشد. ۵- شناسنامه هرعنصر طرح ذکر شود. ۶- طرح باید در قالب برداری ( وکتــور) بوده وحداقل در قطع A4 طراحی شود.
  • ب) توضیحات:
  1. طراحان می توانند حداکثر 3 طرح ارائه نمایند.
  2. طرحهای ارسالی به طراحان عودت داده نخواهد شد.
  3. حق استفاده مادی و معنوی از آ ثار ارسالی (حتی آثار پذیرفته نشده) برای پژوهشکده محفوظ بوده و مجاز به ویرایش این آثار می باشد.
  4. پژوهشکده قنات فردوس، یک آرم را به عنوان طرح برگزیده انتخاب خواهد نمود
  5. به نفرات اول تا سوم هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد ،همچنین به کلیه شرکت کنندگان لوح سپاس اهدا خواهد شد
  • ج) مهلت ارسال :
شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/5/91می توانند طرح های خود را به نشانی : شهرستان فردوس-شهراسلامیه-چهارراه شهدا-پژوشکده قنات فردوس-صندوق پستی686-97731 ارسال نمایند.