فراخوان طراحی لوگو ی فارسی شرکت ساسان دژ

شرکت ساسان دژ(تولید تیرچه و بلوک) از طراحان و صاحب نظران این عرصه جهت طراحی لوگو دعوت به عمل می آورد.

  • جوایز:   به طرح برگزیده مبلغ 2000000 (دو میلیون) ریال تعلق می گیرد.
  • مهلت ارسال:   مهلت ارسال طرح تا 10 تیر می باشد.
  • شرایط طراحی لوگو:     * کلمه ساسان دژ پایه اصلی در لوگو باشد .      * لوگو به صورت وکتور (برداری) طراحی شود.