فراخوان طراحی لوگو بازار سرمایه (سنا)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس انرژی، علاقه مندان می توانند طرح های خود را تا اول مهرماه امسال به نشانی پستی: تهران، خیابان حافظ بعد از تقاطع جمهوری، شماره 192 ، ساختمان بورس طبقه 19 برای بررسی و انتخاب طرح برتر ارسال کنند.شماره تلفن 02166740215 نیز برای پاسخگویی به سؤالات در نظر گرفته شده است. همچنین علاقه مندان می توانند آثار خود را به صورت الکترونیک با فورمت JPG ایمیل کنند. گفتنی است، به طرح (طراح) برگزیده پنج سکه بهار آزادی به همراه لوح سپاس شرکت بورس انرژی اعطا می شود.

  • تکراری نبودن طرح
  • سادگی
  • زیبایی
  • نشان دهنده مفهوم انرژی (برق، گاز، نفت و دیگر حامل های انرژی قابلیت معامله در این بورس)
  • قابلیت اجرا به صورت تکرنگ
  • استفاده نکردن از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ
  • تغییراندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند

از مهم ترین ویژگی هایی است که باید در طراحی آن توجه شود. در اطلاعیه شرکت بورس انرژی آمده است: از هر شرکت کننده سه اثر پذیرفته میشود و شرکت کنندگان باید مشخصات خود شامل نشانی پستی، تلفن همراه، ایمیل یا وبسایت را به همراه اثر به نشانی فوق ارسال کنند.