نکات کلیدی در طراحی لوگو

نکات کلیدی در طراحی لوگو

  • سادگی 

سادگی یکی از مهم ترین بخش های کار طراحی است. این اصل در خصوص طراحی لوگو یک مورد مضاعف است، زیرا به شما یک فضای کوچک برای کار در آن داده می شود. پس، یک راه عالی برای ایجاد یک لوگو کارآمد و موثر این است که از قانون طلایی سادگی استفاده کنید. هر قسمت رابصورت جداگانه ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که به چه قسمت هایی واقعاً احتیاج دارید.

سادگی در توانایی یک لوگو در هماهنگ شدن با دیگر طرح ها بسیار مهم است. به این معنا که باید توانایی ترکیب شدن با یکدیگر را داشته باشند، در غیر این صورت نمی توانند در کنار یکدیگر به خوبی قرار گیرند. بسیاری از لوگو ها که در طراحی هایشان اصل سادگی رعایت نشده زمانی که در یک صفحه عالی و خوب قرار می گیرند آن را به هم ریخته و نا متعادل می کنند.

  •  تناسب 

بسیاری از لوگو های خلاقانه به خاطر کمبود تناسب سقوط کرده اند. همیشه در زمانی که لوگو هایتان را طراحی می کنید هدف اصلی کار را در ذهن داشته باشید، به طور عینی موفقیتتان را نمایان کنید. بعضی اوقات لازم است که طرح کلی تان را از زوایای مختلف بر طراحی کنید تا هدفتان را کامل کرده و در مسیر درست باقی بمانید. 

  • مقیاس گذاری

 این یک مورد مشترک در میان تمامی لوگو ها است، به خاطر اینکه آنها اغلب برای وکتور ها استفاده می شوند و باید توانایی کوچک شدن تا جایی که یک لوگو می تواند کوچک شود را داشته باشند.

  • منحصر به فرد

سعی کنید حتما لوگوتان منحصر به فرد و جالب باشد. در حالی که اولویت کارتان را جالب بودن و منحصر به فرد بودن لوگو قرار دهید تفاوت در بین لوگو شما با دیگر لوگو ها احساس خواهد شد.