سرخانه صنعتی پارس

طراحی لوگوی سرخانه میوه و تره بار پارس – کشور ایران