نشانه چیست؟

تصویر نام است. نامی تصویری است که ساده،مختصر. مؤثر و موجز، موضوع را تجسم می کند. نشانه کاربرد و عملکرد معینی دارد که حدود آن در جامعه ما مشخص نیست.

انواع نشانه

بطور کلی می توان نشانه ها و علائم تصویری را به چند دسته تقسیم کرد:

1- پیکتوگراما یا تصاویر ساده

این نوع از نوشته ها، عمدتاً از عناصر پیرامون ما می باشند، مثلاً تصاویری از اشیاء مختلف، گیاهان، حیوانات و انسان. این نوع نشانه ها با برداشتی از نمادهای طبیعی تهیه شده است که به شکلی زیبا و در عین حال گویا، ساده شده اند. مثلاً فرم یک میوه که با چند خط ساده نمایش داده شده است.

پیکتوگرامها معمولاً برای بیان تصویری ساده و روان مورد استفاده قرار می گیرند. این مفاهیم می تواند هشدار دهنده، راهنمایی کننده و یا اشکال دیگری باشد. به عبارت دیگر با استفاده از این نمادهای تصویری می توانیم به ایجاد یک ارتباط تصویری دست یابیم.

عموماَ این نوع از نشانه ها به منظور تسهیل در امر ارتباط در یک محیط بکار می رود. مثل علایم و نشانه های موجود در فرودگاهها، ترمینالها، راه آهن، فروشگاه، بیمارستان، پارک، باغ وحش، مهد کودک و یا تصاویر برخی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی چون: محل عبور بچه ها، ورود کامیون ممنوع، محل ریزش کوه، جاده لغزنده است و …

در این نوع طراحی ممکن است نوع تصاویر استفاده شده با حذف چند بخش از عناصر اضافی یک فرم طبیعی پیدا نماید و یا در مرحله دیگر ممکن است علاوه بر حذف این بخشها، در مجموعه تصویر نیز تغییر شکل صورت گیرد. بدین صورت که می توان پس از ساده کردن تصویر، آن را به شکل فرمهای هندسی تبدیل نمود مثل طراحی یک شکل در فرم دایره، مربع و …

اما تمامی این اصلاحات منوط به این است که در نهایت، شکل و نشانه بدست آمده از گویایی بسیار سهل و آسانی برخوردار گردد. بطوریکه به محض دیدن نشانه، به راحتی به مفهوم آن دست یابد.

این نشانه ها الزاماً یک تصویر نیستند، بلکه ممکن است با ساده کردن چند فرم و نهایتاً ترکیب و انسجام آنان، به یک شکل مرکب دست یافت. مثلاً برای بیان مفهوم «محل اشیاء گمشده» می توان بااستفاده از چند شئی و یک علامت سئوال این کار را انجام داد.

از دیگر خصوصیات پیکتوگرامها این است که به دلیل تعداد آنان در یک محیط، بایستی طراحی به گونه ای انجام گیرد که در عین بیان مفاهیم مورد نیاز یک محیط، در کل دارای یک پیوستگی و همگونی شکلی با یکدیگر باشند، همانند طراحی یک مجموعه از حروف که با وجود تنوع و تغییر شکل در هر یک از حروف، در مجموع تمامی آنها دارای یک شخصیت هماهنگ است. این امر نیز می تواند با در نظر گرفتن برخی از عوامل طراحی بوجود آید. مثلاً کافیست تمامی آنها به یک صورت ساده شوند ویا شکل ارائه تصویر با استفاده از خطوط باشد. این خطوط ممکن است به شکل شکسته و یا منحنی بکار روند و یا بالعکس می توان با سطوح تصاویر را نشان داد.

بنابراین با حفظ برخی از موارد در طراحی تمام اجزاء می توانیم این پیوستگی را حفظ نماییم.

پیکتوگرامها بدلیل نیاز به سادگی و گویایی خاص خود از پیچیدگی کمتری نسبت به آرم برخوردار هستند. در این بخش نبایستی تصویر را با گنگی و یا پیچیدگی بیش از حد طراحی کرد. چرا ک عملاً کارآیی خود را از دست خواهد داد.

نشانه های تصویری:

در این گونه از نشانه ها، همانطور که از عنوان آن مشخص می گردد، عامل و نمادهای بکار رفته دارای قابلیت تصویری می باشند.

اصولاً بیشترین مفاهیم موجود دارای نمادی تصویری هستند. لذا می توان از بدو طراحی آرم، این امر را لحاظ نمود که آیا بهتر است این نشانه با عنصر تصویری طراحی گردد یا خیر؟

در این صورت باید اهم عناوین موضوع پس از انتخاب نمادهای تصویری معادل، با یکدیگر ترکیب شده و در مجموع به یک فرم واحد و زیبا برسند.

در طراحی این نوع نشانه ها، ممکن است فرم تصویری دارای یک، دو یا چند تصویری باشد. که در این حالت توصیه می گردد از کمترین و گویاترین نمادها استفاده شود چرا که در طراحی نشانه ها سادگی همیشه یک اصل می باشد. این نمادها ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم گویای مفهوم مورد نظر باشد. به طور مثال در طراحی یک نشانه با موضوع فروشگاه پرندگان از تصاویر پرنده استفاده گردد که در این صورت به طور مستقیم باموضوع مرتبط می باشد.