روانشناسی طراحی در طراحی لوگو

روانشناسی طراحی در طراحی لوگو از اهمیت بخصوصی برخوردار است.  چارچوب کلی در ساخت آرم و طراحی لوگو بسیار مهم می باشد. همچنین رنگ بندی، خطوط و فونت از موارد مهم در طراحی لوگو است. یک لوگوی خوب لوگویی است که در زمان کمی در حافظه افراد قرار بگیرد.

روانشناسی طراحی لوگو در حقیقت با انتخاب رنگ ها همراه است اما در واقع چیزی بیش از این هاست. روانشناسی طراحی لوگو در واقع تمام معنی هایی را که یک لوگو در ظاهر خود جا داده است را بیان می کند.

با استفاده از معنای روانشناسی در روند طراحی لوگو  در طول روند طراحی سطح کاری شما بالاتر رفته و می توانید کنترل بهتری در زمان کار داشته باشید. شما میتوانید ویژگی هایی که باعث خلق معناهای اضافی میشوند را به یاد داشته باشید و از آنها برای ایجاد مفاهیم مختلف بهره بگیرید.

شما با طراحی یک لوگو در واقع یک کلمه بصری را ایجاد می کنید که به وسیله آن مردم تجارت شما یا کسی که شما برای او لوگو طراحی می کنید را می شناسند.مردم لوگو شما را خواهند فهمید و با آن ارتباط بر قرار می کنند، همان کاری که با کلمات انجام می دهند که البته درک آنها به ذهنیت شخصی، دید فرهنگی ، سطح تحصیلات و … آن ها بستگی دارد..

در واقع شما باید به هر کدام از قسمت های لوگوتان به عنوان یک صفت فکر کنید و به بازتاب معنای  این جنبه ها و چگونگی ارتباط مردم با آن ها توجه نشان دهید. اگر بر روی معنای هر کدام از این جنبه ها تمرکز بیشتری کنید و زمان بیشتری بگذارید میتوانید کنترل بیشتری بر فهم مردم از لوگوتان داشته باشید.

دو تا از جنبه های متداول که برای ایجاد معنا استفاده می شود رنگ و شکل هستند.