آرم چیست؟

آرم کلمه ای فرانسوی است که ورودش به جامعه ما مربوط به چند دهه اخیر میباشد. اولین  طراحان آرم، فردریک تالبرگ سوئدی و موشخ شروری از ارمنیان مهاجر بودند.آرم معرف شخصیت و هویت یک مجموعه، شخص، شغل و یا هر گونه فعالیت دیگری است. به همین دلیل بعضاً باید دارای قابلیتهای بین المللی باشد.
یک نشانه تجاری خوب می تواند به نمایش بهتر یک چیز کمک نماید. بسیاری از مردم به صورت کاملا غریزی به سمت نشانه ای که با آن آشنایی دارند کشیده می شوند و با انجام این کار احساس امنیت می کنند.علائم و نشانه ها از بدو خلقت در اشکال مختلف تصویری وجود داشت اند.تصاویر موجود در غارها، زمینه های پیدایش خط، نمادهای ریاضی در علوم موید ایم مطلب هستند.
امروزه طراحی آرم یا نشانه از جمله وظایف هنرمند وطراح گرافیک می باشد. هر سازمانی هنگام تشکیل، از طریق طرحی یک آرم برای خود می خواهد هویت و شخصیت اجتماعی خود را به دیگران معرفی کند. آرم مشخصه اصلی هر سازمانی بوده و حکم مهر و امضاء آن را دارد.
مردم نیز با شناخت لازم از هر محصول و یا خدماتی، به محض دیدن آرم آن سازمان، اطمینان خودشان را از کالا بدست می آورند. به همین دلیل آرم، یک فرم و یا یک تصویر گذرا نیست. بلکه ممکن است سالیان زیادی مختص  یک سازمان باشد. بنابراین در طراحی آن بایستی حداکثر دقت را نمود و جنبه های مختلف بطور دقیق بررسی کرد.

یک پوستر، بروشور و یا یک صفحه از روزنامه که توسط هنرمند گرافیک صفحه آرایی شده است، یک زمان کوتاهی را زنده است  و سپس، تصویر جدیدی جای آن را مخواهد گرفت. اما یک آرم تاریخ مشخص و معینی ندارد.

خصوصیات یک آرم:

 آرم باید ویژگیهای خاصی داشته باشد تا بتواند به عنوان یک نشانه موفق طی سالیان سال دوامیابد. برخی از این ویژگی ها به شرح زیر هستند:

سادگی، زیبایی،  وحدت شکل، قابلیت کارآیی در اشکال مختلف، انسجام، عدم تشابه با علایم دیگر، دارا بودن روحیه مجموعه آرم با موضوع، رنگی بودن، بسادگی در خاطره سپرتده شدن، گویا بودن، دارای اجرای دقیق و صحیح بودن.

  آرم در عین سادگی، دارای ویژگیها و خصوصیات زیادی است که بایستی به طور ظریف و دقیق همگی این مفاهیم در قالب یک تصویر بوجود آید . به همین دلیل است که بعضی  معتق هستدند آرم یکی از مشکل ترین موضوعات طراحی گرافیک میباشد.