فراخوان طراحی لوگوی پایگاه خبری حامی هنر

طراحی لوگوی پایگاه خبری حامی هنر

پایگاه خبری حامی هنر جهت طراحی نشانه،لوگو فراخوان صادر کرد.

براساس این فراخوان از هنرمندان و علاقمندان دعوت میکند آثار خود را تا 31 مرداد ماه به این پایگاه خبری ارسال کنند.

شرایط مسابقه:

پایه اصلی و اساس طراحی لوگو می تواند عبارت حامی هنر و یا یک نشانه دلخواه باشد .

لوگوی طراحی شده نمایانگر پایگاه خبری تخصصی هنری باشد.

اثر طراحی شده در اندازه حداقل 100*100 پیکسل و حداکثر 500*500 پیکسل باشد و خوانایی و تناسب خود را از دست ندهد.

طراح اثر برگزیده باید فایل نهایی(لایه باز) لوگو را در اختیار این پایگاه خبری قرار دهد.

هر نفر مجاز به ارسال حداکثر سه اثر بوده و به طراح اثر برگزیده مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

علاقه مندان باید آثار خود را با فرمتjpg,A4 ارسال کنند.

ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی پستی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن ضروری است.