طراحی لوگو نانو پزشکی

مسابقه طراحی لوگو نانو پزشکی

روابط عمومی انجمن علمی نانو تکنولوژی پزشکی ایران طی فراخوانی ، طراحی لوگو اختصاصی خویش را با عنوان (نانو پزشکی) به پیکار گذاشته است ..

شرایط کلی :

طراحی لوگو باید در قالب انگلیسی و فارسی و بر بنیاد فراخوان منتشر شده باشد عموم طراحان لوگو می­ توانند نشانه ها طراحی لوگو خود را که عنوان نانو پزشکی (انگلیسی و فارسی) در آن وجود داشته باشد را بیشینه الی فرجام شهریورماه سنه 1395 ارسال نمایند .

فایلهای ارسالی طراحی لوگو باید بصورت فایل JPEG یا TIFF با دقت حداقل 300 dpi و حجم حداکثر 5Mb و کمینه 2Mb از هر لوگو ، و وانگهی لوگو باید در ابعاد متناسب با دقت بالا ، حاوی دو فایل رنگی و سیاه ­و سفید تهیه گردد

فایلها بیان شده باید به دبیرخانه مجلس به آدرس ایمیل ارسال شود.

معیار­های طراحی لوگو در هر دو زبان انگلیسی و فارسی :

بازتاب نگرش و مفهومی از غنای فرهنگی جامعه پزشکی
جامع بودن ، سادگی و آسانی در خواستن متن لوگو
امکان استفاده از لوگو در ارتباطات بین­ المللی

جوایز :

به لوگو های برتر جایزه نقدی دو میلیون و پانصد هزار ریالی و یک سال عضویت رایگان انجمن (در صورت استوار کردن شرایط عضویت) اهدا میشود .
قابل پروا :

تمام حقوق مادی و معنو لوگو ی انتخابی در کمر بستن به مجلس نانوفناوری پزشکی ایران خواهد بود .

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات اغلب :

66572785-021

فراخوان طراحی لوگو شرکت پالایش نفت تبریز

فراخوان طراحی لوگو شرکت پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز در عقیده دارد با محوریت نفت و پالایش، دانش اصیل ایرانی اسلامی و تبریز شهر تاریخ و اولین ها نسبت به تهیه آرم خود اقدام نماید.

تکراری نبودن طرح، سادگی، زیبایی و پرتو دهنده مفهوم پالایش نفت، قابلیت اجرا بصورت تک رنگ و یا دو رنگ، عدم استفاده از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ و اینکه تغییر اندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند، از مهمترین ویژگی هایی است که باید در طراحی به آن پروا شود. لازم به بیان است ارائه توضیحات در باره لوگو نیز الزامی می باشد.

از هر شرکت کننده تنها سه اثر پذیرفته می شود.

علاقمندان می توانند یادگارها خویش را از تاریخ 1392/02/21 بصورت الکترونیک با فورمت JPG به نشانی Tpalayesh-yahoo-com ایمیل و یا به آدرس پستی تبریز – کیلومتر 5 جاده آذرشهر – شرکت پالایش نفت تبریز – روابط عمومی 4211900 – 4293305 – 0411 حداکثر لغایت 21 خرداد ماه 1392 ارسال نمایند لغایت جهت گزینش بهترین طرح در اختیار هیأت داوران پیمان گیرد.

درج مشخصات شرکت کنندگان دربرگیرنده نشانی پستی، تلفن به اتفاق ، ایمیل یا آدرس وب سایت به به اتفاق اثر الزامی است.

به طرح برگزیده ، جوایز نفیسی به همراه لوح مرسی شرکت پالایش نفت تبریز اعطاء می شود.
روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز