فراخوان طراحی نشانه (Logo) مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) در نظر دارد طراحی نشانه (Logo) تارگاه خود (www.SID.ir) را به مسابقه بگذارد.  از هنرمندان علاقمند دعوت میگردد آثار خود را با توجه به شرایط زیر ارسال نمایند:
مشخصات آثار:
1)    با توجه به شان و منزلت جهاد دانشگاهی، رعایت اصول و شئون این نهاد در طرحها الزامی میباشد.
2)    کلمه SID پایه اصلی و اساس طراحی لوگو باشد.
3)    لوگوی طراحی شده نمایانگر پایگاه اطلاعات علمی باشد.
4)    بحث جامعیت و روزآمدی منابع در نظر گرفته شود.
5)    از المانهای مناسب علمی برخوردار باشد.
6)    ضمن لحاظ زیبایی، خلاصه گویی و ایجاز در آن رایت شده باشد.
7)    اثر طراحی شده در اندازهی حداقل 100*100 پیکسل و حداکثر 500*500 پیکسل، خوانایی و تناسب مفهومی خود را از دست ندهد.
8)    طراح اثر برگزیده باید فایل نهایی(لایه باز) لوگو را در اختیار مجموعه قرار دهد.

جوایز:
از طرحهای شاخص تقدیر خواهد شد و به طراح اثر برگزیده مبلغ 10.000.000 ریال جایزهی نقدی تعلق خواهد گرفت.

زمانبندی:
مهلت ارسال آثار  تاریخ 31 تیرماه 1392 خواهد بود.

توضیحات و نحوه ارسال آثار:
هر نفر مجاز به ارسال حداکثر 3 اثر می باشد و به آثار فاقد مشخصات ذکر شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد. طرحهای خود را با فرمت jpg، با شرح ایده بکار رفته در اثر، در قطع A4، حداکثر تا تاریخ 31/04/92، به همراه مشخصات هنرمنچد شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس پستی، آدرس الکترونیکی و شماره تلفن به نشانی info@sid.iri ارسال و در صورت بروز هرگونه سوال، ابهام یا اشکال با شماره 44265001 تماس حاصل فرمایید.

وبسایت فراخوان دهنده : www.sid.ir