معرفی لوگوتایپ

لوگوتایپ به لوگویی گفته میشود که در طراحی آن از فونت های نگارشی زیبا و منحصر به فرد و نشاشنه های زبانی استفاده میشود و در واقع گرافیست با بکارگیری خلاقیت و تجربه خود با استفاده از نام و حروف شرکت یک لوگوتایپ زیبا را طراحی میکند .

مثال های زیر نمونه هایی از لوگوتایپ هستند:

  • با استفاده از ترکیب بندی حروف و اعداد
  • با استفاده از بزرگنمایی حرف اول نام واحد
  • با استفاده از نام اختصاری یک سازمان یا موسسه
  • با استفاده از بازنمایی نام کامل سازمان یا موسسه

یک لوگو تایپ باید عملکرد شرکت را به خوبی نمایش دهد و شناخته شده باشد.
لوگوتایپ ها د دو گونه اند: یا نام موسسه را نمایش می دهند و یا از حروف و اعداد استفاده می کنند. استفاده از حروف، باعث سهولت تطابق با زمینه های فرهنگی گوناگون میشود ولی برای اینکه به عنوان یک علامت خاص تاثیرگذار باشند،بستتگی به  قابلیت به یاد سپردن آن دارد.