تایپوگرافی در طراحی لوگو

تایپوگرافی طراحی لوگو

تایپوگرافی تکنیکی در گرافیک است که با حضور چاپ در عرصه نشر کتاب به هستی آمده است. با آمدن چاپ، برای تلطیف کردن واژه ها چاپی که خشک به عقیده می رسیدند، حرکاتی در بخش هایی از لغات و برجسته کردن آن برپایی می کردند.

تایپوگرافی اصطلاحی است که این ایام در مجامع هنری گرافیکی بسیار شنیده می شود. برخی مواقع آن را با خطاطی (کالیگرافی) اشتباه می گیرند.

هرچند که استفاده از این تکنیک پیشنه حداقل ۵۰ ساله در ایران دارد.

در تایپوگرافی خوانا بودن مهم است زیرا در زمینه ای استفاده می شود که اطلاع رسانی وجه بارز آن است، اما در خوشنویسی زیبایی در اولویت پیمان دارد.

عقیده بر این است طراحان وظیفه انتقال ذهنیات خویش و پیام جستار را در طرح هایشان بر تصویر و حروف پیمان می دهند. اینک خط ، در روند دگرگونی ها جدید ، وظیفه خویش را خوانایی و آسانی نوشتن نمیداند و تقریبا به فرمی قشنگ تبدیل شده است که در درجه اول مفهوم نوشته را قبل از خوانده شدن ، بیان می کند.

در این دوره با رواج تایپوگرافی که کوشش در تقویت ویژگی بصری حروف و کم و بیش کردن نوشته به تصویر دارد ، برخی آن را با “خط نگاره” ، “خط نگاری” ، ” کالیگرافی” و “طراحی حروف” هم مسیر میدانند. در حالی که تایپوگرافی ، اثری گرافیکی است که حروف ساختار اصلی آن را تشکیل میدهد و از فونتهای موجود با دخل و تصرفاتی که در آنها برای کشف ویژگیهای بصری حروف سپریدن میشود ، بهره‌گیری میکند. اما طراحی حروف به معنای آنست که الفبایی را طراحی کنیم که قابلیت تایپ در موقعیتهای متنوع را داشته باشد.

در حالی که تایپوگرافی هدف دیگری دارد ، برخلاف مسولیتی که در دنیای سنتی به خط واگذار شده بود لغایت با سهلترین و خواناترین صورت ، مفهوم خود را ذکر نماید و در نگاه اول محتوا و مفهوم فرم یکجا به بیننده و خواننده القا شود.

اینک هنرمندان نوآوری و تعجب را به همراه زیبایی ، از اهداف مهم بصری تعیین کرده اند ، آنهم با سه اقدام مهم یعنی تغییر شکل در حروف (دفرماسیون) ، اغراق در حروف (اگزجریشن) و ساده سازی حروف (استیلزیشن) ، الی بتوانند زیبایی ، توان ارایه و روح تبلیغگرای آن را بالا ببرند.

اما این روند در برخی مواقع لغایت جایی پیش میرود که همانند نقاشی ، به حروف بعنوان فرم محض نگاه شده است. شاید این دید در نقاشی مشکلی نداشته باشد ، اما هنرمند گرافیست در روند کاربردهای روزمره ، زیبایی را باسودمندی وگویایی ترکیب میکند لغایت بتواند ذائقه بصری متعدد مخاطبان خود را که اغلب شهروندان معمولی هستند ، تغییر و ارتقا دهد. در این صورت است که بیننده و بیننده با همکاری پرکار خود در فهم و احضار خط جدید ، تلاشمی نماید و این یگانه از مهم ترین ویژگی های تایپوگرافی در خط امروزین است.

تحولات فرمی خط در ایران از سرلوحه های روزنامه ها آغاز شد و خوشنویسان که در آن زمان عهدهدار طراحی عنوان نشریات بودند ، به این مهم هشدار داشتند که با باید برای طراحی عنوان ، زبان بصری جدیدی خلق نمود. آنها از خطهایی چون طغری و نستعلیق برای نگارش عنوان ها استفاده کردند و در ترکیب و گونه اتصالات آنها تغییراتی دادند. البته در پیشینه خطاطی ایران مثال هایی از این نوع سعی را به فراوانی می طاقت در دوره های گوناگون دید. تلاشی که برای ابداع شکل*های نوین و کشف گنجایش های بصری نوشتار انجام گرفته است و در آن خط و نقش به نوع ای همساز مختلط میآمیزند. طراحی عنوان ، نوعی ویترین و نمایانگر فضا و روحیه مطلب است که امروزه کمتر به آن توجه میشود.

از طرف سایر ، چه بسا هدف اصلی تایپوگرافی ، سرعت بخشیدن به ارسال هرچه سریعتر پیام و برقراری بستگی بصورت زبان بصری نسبت به مقاله عادی باشد و مضمونی که از تایپوگرافی در اذهان جای گرفته ، آنست که حروف را بصورت مختلط ریخته بر روی شغل پیمان گیرند. چنانچه تایپوگرافی چنین نیست. تایپوگرافی به معنای کشف ارزشهای بصری حروف برای ذکر مفهومی جدید است و چه بسا بدلیل آنکه حروف چاپی فارسی به اندازه کافی دارای تنوع قلم و کاراکتر نیست ، اهمیت انسجام شکل و حروف با سوژه ، در جامعه ما بدرستی شناخته نشده و کمتر کسی به این نکته پروا کردهاست.

ولی به طور طبیعی ، شکل حروف باید طوری گزینش شود که دارای هماهنگی تصویری با محتوای آن باشد و در نتیجه درک مطلب برایش بهتر و مطبوع تر می شود. همان طوری که ” کیوستی واریس” منظره فنلاند و گذشته آن را سرچشمه طراحی هنری و گرافیک فنلاند می داند ، ما نیز باید از جامعه و ماضی هنری مان کارایی بگیریم.

تایپوگرافی تنها جابجا کردن خط کرسی حروف نیست و باید به ظرفیتهای حروف پارسی آشنا باشیم. حروف پارسی بخاطر فرم خاصی که دارد برخلاف حروف لاتین ، اگر فواصل بین حروف برداشته شود و بهم تقریبا یا به یکدیگر بچسبند ، خوانایی خویش را از دست نداده و میتوان فرمهای خاصی را از ترکیب فونتهای امروزین براساس ترکیبات خطاطی گذشته بدست آورد. باید به این نکته توجه داشت که الفبا و حروف بعنوان نمادهایی که عهده دار بار فرهنگی و عاطفی هستند ، چیزی ما فوق نمایش الفبایی حروف هستند و این تجربیات برای حروفچینی صفحات نیست ، بلکه برای طراحی عنوان فیلم ، کتاب ، پوستر و . . . است.

ما برای رشد و ترقی تایپوگرافی باید با شناخت و پروا به ملاکهای زیبایی شناسی این هنر بر اساس تمایل های بومی و ملی ، آن را در فضایی جهانی جستجو نماییم و با فهم صحیح از هنر ایران ، بویژه خطاطی ، تایپوگرافی ایران را از تایپوگرافی غربی جدا کنیم.

فونت های مورد نیاز طراحان لوگو

فونت های مورد نیاز طراحان لوگو

 

در این نوشتار 30 الی از بهترین فونت‌های لاتین که هر طراح باید آنها را بشناسد معرفی می کنیم.

فونت های سریف

Adobe Caslon .1

محل استفاده: مجله، روزنامه، کتاب، مکاتبات اداری

2. Adobe Garamond

محل استفاده: کتاب‌ها و مجلات

3. Bembo

محل استفاده: پوستر، بسته بندی، کتاب

4. Bodoni

محل استفاده: تیترها، متون، لوگو

5. Clarendon

محل استفاده: فرهنگ لغت و تیترها

6. Courier

محل استفاده: متون در جداول، اسناد فنی و تکنیکی، متون پردازش داده و کد

7. Excelsior

محل استفاده: خبرنامه، گزارشات، پروپوزال‌ها

8. Lucida

محل استفاده: متونی که با پرینتر کهن می‌ خواد چاپ بشه یا اندازه فونت خیلی حقیر هست

9. Minion

محل استفاده: کتاب‌ها، خبرنامه‌ها، بسته بندی

10. Perpetua

محل استفاده: متون با حروف کوچک، متون طولانی و حکاکی

11. Sabon

محل استفاده: کتاب‌ها و مکاتبات شرکتی

12. Stempel Schneidler

محل استفاده: نمایشگرها و انتشاراتی که خوانا بودن از اهمیتی ویژه برخورداره

13. Times New Roman

محل استفاده: خبرنامه، مجله، مکاتبات شرکتی

14. Trajan

محل استفاده: کتاب‌ها، مجلات، پوسترها، بیلیورد، هرچه با مذهب یا تاریخ در رابطه باشه

15. Walbaum

محل استفاده: مجلات، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، مکاتبات شرکت

فونت های سنس سریف

1. Akzidenz Grotesk

محل استفاده: علائم، ویژه پرینت

2. Avenir

محل استفاده: کتاب

3. Bell Centennial

محل استفاده: لیست‌ها و مکان‌هایی که پرینتر خوب موجود نیست

4. Bell Gothic

محل استفاده: متن کمی که اطلاعات زیادی را منتقل می‌ کند

5. DIN

محل استفاده: علائم، نمایشگرها، پوستر

6. Franklin Gothic

محل استفاده: روزنامه‌ها و مکان‌هایی که محیط‌ محدوده

7. Frutiger

محل استفاده: علائم بزرگ، مخصوص پرینت

8. Futura

محل استفاده: نمایشگرهای بزرگ، متن‌های حقیر کتاب

9. Gill Sans

محل استفاده: علائم، ویژه پرینت

10. Helvetica

محل استفاده: متون کبیر و کوچک

11. Meta

محل استفاده: متون، اعداد، مکاتبات اداری

12. Myriad

محل استفاده: نمایشگرهای بزرگ، رسانه‌ها

13. Trade Gothic

محل استفاده: روزنامه‌ها و تبلیغات آن، رسانه‌ها

14. Univers

محل استفاده: بسته بندی، علائم، کتاب‌ها

15. Vag Rounded

محل استفاده: تبلیغات چاپی، دستورالعمل‌ها

تایپوگرافی های زیبای یک طراح لوگو کره ای

تایپوگرافی های زیبای یک طراح لوگو کره ای

 

تایپوگرافی اصطلاحی است که این روزها در مجامع هنری گرافیکی بسیار شنیرده می‌شود و برخی مواقع آن را با خوشنویسی ( کالیگرافی) اشتباه می‌گیرند.

پیشینه تایپو گرافی در ایران به بیش از 50 سال نمی‌رسد و بیشبتر آن را با خطاطی اشتباه می‌گیرند.

در تایپوگرافی خوانا بودن مبهم است زیرا در زمینه‌ای استفاده می‌شود که آگاهی رسانی وجه آشکار آن است، اما در خوشنویسی زیبایی در نخستینگی نخست قرار دارد.

اینک هنرمندان بدعت و شگفتی را به همراه زیبایی، از اهداف مهم بصری تعیین کرده‌اند، آنهم با سه اقدام مهم یعنی تغییر شکل در حروف (دفرماسیون)، اغراق در حروف (اگزجریشن) و ساده‌سازی حروف (استیلزیشنب)، تا بتوانند زیبایی، قدرت ارایه و روح تبلیغ‌گرای آن را بالا ببرند.

Ji Lee هنرمند کره ای است که تایپوگرافی‌های زیاد قشنگ و خلاقانه‌ای طراحی کرده است که ارتباط زیاد تقرب با معنای واژه ها طراحی شده دارند.

این هنرمند حدود صد واژه را با به کارگیری همین شیوه تایپوگرافی کردبه که در کتابی به اسم Word as Image به چاپ ربسیده است.

از یادگارها زیبای این هنرمند لذت ببرید:

 

تایپو گرافی زیبا

لوگوتایپ زیبا

لوگوتایپ خلاقانه

اهمیت فونت چاپ مناسب در طراحی لوگو

فونت چاپ در طراحی لوگو

 

فونتچاپ در طراحی سودمند است و نزدیک در هر پروژه طراحی باره استفاده قرار می گیرد . شما می توانید فونت چاپ را در تارنما ها ، کارتهای بازرگانی ، جلد سی دی، پوستر ها ، تابلوی اعلانات و خیلی جاهای دیگر ببینید. مطمئنا طراحی بدون این مؤلفه کامل نخواهد شد . لوگو هم از فونت چاپ کاربرد می کند . اما آیا به راستی گزینش فونت درست هم از جنبه زیبایی و هم از جنبه تاثیر دیداری بسیار اهمیت دارد. البته نکات دیگری هم برای این اهمیت هستی دارد.

طراحی یک لوگو چالشی است برای طراحان تا نشانه دهند یک لوگو بر خلاف دیگر برند های محیط خویش چگونه می تواند روی پای خویش بایستد . بخشی از این چالش نحوه ی انتخاب فونت درست چاپ برای لوگو می باشد. البته لازم است که از فونت درست استفاده شود . به انگیزه ها اهمیت به کارگیری فونت چاپ درست در طراحی لوگو که در پایین امده استب، توجه کنید.

پیام مور عقیده را منتقل می کند

همیشه باید بدانید که لوگو می تواند پیام مورد عقیده را به کسانی که به آن نگاه می کنند منتقل کند . هیچ کس اخ ندارد که تأثیر اشتباهی را انتقال دهد زیرا پیامد به آن متوجه همه شرکت می شود . بنا براین باید از فونت مناسب چاپ در طراحی لوگو بهره‌گیری کرد بطوریکه لوگو بتواند به کاربران خویش آنچه را که می خواهد ، منتقل نماید . در ساخت برند ، سوء تعبیر به چیز دیگر، امری توان خوشایند است .

تأثیر گزاری بیشتر در ساخت برند

ساخت برند باید در نخستینگی اول پیمان گیرد زیرا قصد از طراحی لوگو ساخت برند می باشد . استفاده از فونت مناسب باعث می شود که ساخت برند شما تأثیر گزاری اکثریت داشته باشد و لوگوهم قابلیت درک اکثریت داشته باشد و به احسان مقصود خود را بیان می کند .

منحصر بفرد بودن

هر طراحی لوگو بی همتا است ، در غیر این چهره ، توانا نخواهد بود تا برای شما برند مناسبی را برپایی کند .برخی ها ممکن است شمارا به عنوان تجارت سایر به اشتباه بگیرند زیرا لوگوی شما شبیه به لوگوی آنها است . گزینش فونت مناسب به شما کمک می کند تا لوگویی متفاوت و منحصر به فرد داشته یاشید . درسراسر دنیا شمار بی چندی برند، تارنما و تجارت هستی دارد . بشما تنها از راه طراحی لوگو وساخت برند مناسب می توانید هر جاکه هستید نام و شهرتی مجزا از دیگران داشته باشید .

تأثیر شگرفی ایجاد می کند

با وجود فونت پسندیده می توان تأثیر شگرفی در مشاهده کنندگان آن برپایی کرد . لوگوجدا از تأثیر دیداری که دارد، در صنعت نیز از تأثی بسیاری برخوردار شده است بنابراین تأثیرخوبی در مخاطبان موردنظر ایجاد می کند، زیرا آنها می توانند با فونت کاربرد شده ارتباط برقرار کنند . تأثیرگزاری مثبت روی تماشاکنندگان باره نظر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این دقیقا زمانی است که شما می خواهید به برند خود اعتماد حاصل کنید

رضایت بیشتری را کسب می کند

البته رضایت همیشه در بالای این انگیزه ها قرار دارد. هیچ کس اخ ندارد لوگویی داشته باشد که خوشایند نیست . بعد لوگو را نه تنها با فونت چاپ درست ، بلکه با طراحی پسندیده تولید می کنند ب. طراحی پسندیده باعث تأثیرگذاری و کامیابی بیشتر برای کسانی می شود که نسبت به کارهای ناتوان کارهای خوشایند را ارائه کرده اند .

مایه جلب پروا میشود

لوگو باید به قصد هدایت کسان مورد نظر به سمت آنچه که بازرگانی یا وب سایت ارائه می کند ، پروا آنان را جلب نماید .باید به نحوی در ذهن آنان تأثیر بگذارد که به راحتی تشخیص دهند این لوگو متعلق به شماست . جلب پروا کردن لوگو از طریق گونه فونتی است که پسندیده شرکت می باشد . انتخاب نامناسب فونت مایه تأثیرگذاری نامناسب میشود . البته ممکن است مفتوح هم جلب توجه کند اما نه در جهت مثبت .

 گونه صنعت شما را نشانه می دهد

صنایع زیادی وجود دارد که ممکن است یک شرکت به آنها وابسته باشد .لوگوی شما صرفا با به کارگیری گونه فونت می تواند به مخاطبین بگوید که شما از آن کدام صنعت هستید . درصورتی که لوگو از فونت در برخی قسمتها بهره‌گیری کرده باشد ، نقش بسیار مهمی در تأثیر کلی لوگو دارد. لوگوی طراحی با لوگوی صنایع و لوگوی شرکت فیلم سازی تا حد زیادی متفاوت است . با دیدن آن میتوان اخذ که چه موقع باید از فونت بدون زائده ، فونت زینتی و فونت شکسته استفاده کرد . کاری کنید که گونه فونت به مخاطبین ماهیت شرکت یا وب سایت را معرفی کند .

 به مخاطبین مورد عقیده منتقل می شود

وقتی ساخت برند شما مناسب باشد ، می طاقت به افرادی که به تارنما شما نگاه می کننند ویا مشتریان بازرگانی شما هستند براحتی دسترسی پیدا کرد .برند سازی پسندیده مستلزم طراحی لوگوی مناسب با فونت چاپ مناسب است .وقتی قادر باشید پیام صحیح را بخوبی منتقل کرده و کاری کنید که رضایت تقسیم باشد ، بی گمان ، مخاطبینی را که می خواهید توسط خواهید آورد.

اعتماد ایجاد می کند

در صورتی که نتوانید اعتماد مخاطبین خودرا بکسب کنید دیگر مهم نیست که لوگوی شما چقدر خوب بوده یا فونتی که استفاده کرده اید چقدر مناسب است . جلب اعتماد با ساخت برند ابتدا می شود که معنای آن این است که شامل طراحی لوگوی شما می شود. طراحی پسندیده لوگو به شما کمک می کند لغایت به اهداف خود برسید .

فهم بهتری را ایجاد می کند

اجازه دهید طراحی لوگوی شما در ذهن خوانندگان باقی بماند . می توانید این شغل را با استفاده از فونت پسندیده و طراحی خوب اتبمام دهید . در این صورت آنها می توانند تا با خدمات و محصولات برند شما پیوستبگی استوار کنند . وقتی لوگو را ببینند می فهمند که از آن شما بوده و می توانند به شما اعتماد کنند .البته داشتن لوگوی مناسب مستلزم داشتن شرایط مناسب برای مشتریان است .

طراحی لوگو و نشانه برای یک مارک تجاری!

طراحی لوگو مهمترین و حساس ترین تقسیم از پروژه برندینگ برای یک نام بازرگانی نوپا می باشد. لوگو و اثر به راستی انعکاسی از عملکردها و رویکردهای یک کسب و کار است. لوگو می تواند در یک تصویر کوتاهی همگی اهداف و رویکردهای تجارت شما را نمایان کند. بعد گزینش یک لوگو می توان نتایج را به شکل چشمگیری تغییر دهد و راه کامیابی را برای شما هموار کند.

انواع نشان ( LOGO DESIGN )

1- لوگو و پرتو متنی

لوگوهای متنی در عین سادگی جذابیت زیادی دارند. متن ها می توانند در اشکال و اندازه های مختلفی به تصویر کشیده شوند و انتقال گونه ها پیام ها و نقطه نظر ها را بعهده گیرند، برای نمونه یک فونت ضخیم انتقال دهنده حس قدرت یا مشخص کننده قدرت سوداگری خواهد بود، در حالی که یک فونت فانتزی، حس سبک بالی و ظرافت را انتقال میدهد. یکی از مهمترین ویژگان این نوع لوگو، نرمش پذیری آن جهت استفاده در انواع پروژه های تبلیغاتی می باشد.

2- لوگو و پرتو تصویری

لوگو و پرتو تصویر همانطور که از نامش پیداست با استفاده از تصویر پیام خود را به نظاره گر منتقل می کند. این گونه از لوگو می تواند از عکس ها محصولات لغایت خرده انتزاعی توسعه داشته باشد. در طراحی این لوگوها شدنی است از تکنیک های دوبعدی و سه بعدی استفاده شود که هرکدام با توجه به نوع فعالیت خود دارای جذابیت های ویژه خود هستند.

3- رنگ

رنگ بندی در طراحی لوگو یکی از مهمترین موارد است ، زیرا هر رنگ مفهوم خاصی را به نظاره گر انتقال میدهد و می تواند یاد آور حس و حالات ترکیبی و متحیر کننده ای گردد.

4- عطر

عطر ها هم می توانند مثل یک لوگو و نشانه عمل کنند. در حال آماده در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها از این نوع لوگو کاربرد می شود.

5- صدا

صدا ها هم می توانند به عنوان لوگو یا نشانه مورد بهره‌گیری قرارگیرند. این گونه لوگوها برای شما غریبه نیستند و می توانید با دقت به گوشه ها-کناره ها انوع مختلفی از لوگو های صوتی را حس کنید. مثل آهنگ آغاز آگاهی ها و یا لوگوی صوتی نوکیا.

لوگوتایپ های معاصر

لوگوتایپ های معاصر

 

LogoType یا اثر نوشته از عناصر نوشتاری حاصل میشود. عناصر نوشتاری هم یا از “خوشنویسی” حاصل می شوند، یا از کَرویز ” تایپ و حروف چینی” و یا از حال و هوای “دست نوشته “، اما گونه دیگری از لوگوتایپ وجود دارد که از سه سرآغاز یاد شده به دست نمی آید. این دسته از نشان ها، که اتفاقاً از آنگونه پرتو های معاصر هستند، از “هماهنگی شکل و معنا” حاصل می شوند.

این بخش از لوگو تایپ ها با ابداع و طراحی فرم هایی ایجاد می شوند که به سادگی جایگزین حروف الفبا می شوند. به عبارت دیگر ، “فرم” به “کلمه” و “کلمه” به “فرم” تبدل می شود. و در این فرآیند میان معنای کلمه و شکل آن هماهنگی به وجود می آید. در دو دهه اخیر به دلیل رواج کامپیوتر در میان طراحان گرافیک و با به کارگیری نرم افزارهای تخصصی برای ترسیم ، شاهد تنوع بی پیشینه ای در طراحی و خلق این گونه از لوگو تایپ ها هستیم.

در این نوع از اثر ها، بیشتر کلمه ای در ارتباط با مفهوم آن طراحی می شود که بر مبنای منطق ناب زیبایی شناسی و عواملی همچون: ریتم ، توازن، تعادل، هماهنگی و … ترسیم می شود. در این لوگو تایپ ها از علائمی بهره‌گیری می شود که نه حروف الفبا هستند، نه از خوشنویسی به دست آمده اند و نه از منطق دست نوشته ها حاصل شده اند.

آنچه یک “نام” را به یک ” نشانه” تبدیل می کند، و آن “نشانه” را در انبوه نشان ها برجسته و ممتاز می سازد؛ عنصر” طراحی ” است. زیرا طراحی سلیقه زمانه را اثر می دهد و این دسته از لوگو تایپ ها به دلیل کاربرد وسیع کامپیوتر، از دسته لوگو تایپ های معاصر در ارتباطات رسانه ای ما هستند.

تعریف نشانه و پیکتوگرام

تعریف نشانه و پیکتوگرام

 

تعریف نشانه

عنصری بصری است که به هدف معرفی یک موضوع (کالا، تکاپو و…) طراحی لوگو و ارائه می شود. به عبارت دیگر، نشانه، هویت بصری یک سوژه می باشد. نشان جایگزین کلمه هایی همچون آرم (با کاربرد بیشتر) و مارک است. اثر می تواند در قالب هر عنصر بصری جلوه گر شود اما بطور مشخص در دو حالت کلی ارائه می شود:
الف) اثر های تصویری
ب) پرتو های نوشتاری

نشانه های تصویری: نشان هایی هستند که عنصر بصری به کار رفته درآنها، تصویر میباشد. این تصویر می تواند یک گل، یک حیوان، یک مظهر ملی، سنتی و … یا حتی یک تصویر نامشخص باشد و چگونگی این تصویر را مواردی مشابه سوژه و عوامل جانبی تعیین می کنند.

اثر های نوشتاری :

نشانه هایی هستند که عنصر بصری آنها حروف، نوشتار و اعداد هستند که به اتفاق با یکدیگر و یا بصورت منفرد ارائه می شوند.نشانه های نوشتاری خود به دوگونه ی کلی دسته می شوند:

لوگوتایپ :

پرتو هایی هستند که مقاله آنها بر بنیاد اسم کامل سوژه است و با طراحی ویژه و غالباً متفتاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند.
منوتایپ (منوگرام):نشانه هایی هستند که مقاله آن ها حرف ابتدای اسم موضوع است و با طراحی اخص ( متفاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند. لازم به توضیح است برخی از صاحب نظران معتقدند چنانچه نام جستار دارای بیش از یک واژه باشد، طراحی بر اساس حروف آغازین اصطلاحات جستار نیز، منوگرام خواهد بود.

پیکتوگرام چیست؟

اثر هایی هستند عموماً تصویری و کمتر نوشتاری که وظیفه آ نها ارشاد مخاطب است و این ارشاد از طریق آگاهی دادن در مورد اماکن خاص، کار و جنبش های ویلژه و یا لزوم انجام دادن یا پرهیز از انجام عملی است. پیکتوگرام باید حائز بار معنایی مشخص باشد و مخاطب با دیدن آن بلافاصله این معنی را دریافت کند. پیکتوگرام غالباً بصورت تصویری و فاقد نوشتار گسترده ارائه می شود. همچنین در طراحی آن جنبه های فرامحلی و فراملی بودن زیاد اهمیت دارند. به عبارتی، طرح باید به گونه ای باشد که در جوامع گوناگون امکان ارائه داشته باشد و در همگی این موارد بار معنایی یکسانی را منتقل کند. برای مثال، پیکتوگرامی که برای مواد قابل اشتعال یا آگاهانیدن خطر آتش سوزی طراحی می شود، باید برای همگی مخاطبان (از عقیده سن، سواد، شغل، جغرافیا و …) به یک اندازه قابل درک باشد. بستر ارائه ی پیکتوگرام زیاد گوناگون است. از جاده ها و خیابان ها گرفته (علائم راهنمایی و رانندگی) الی بسته بندی اجناس (علائم قابلیت بازیافت بسته و یا بایستگی انداختن زباله ی آن در زباله دادن) و یا پوشاک و پوشاک (نحوه شستشو و اتو زدن) و …، در همگی موارد بهره برداری از آن امکان و بایستگی دارد.
پیکتوگرام ها معمولاً بصورت تک رنگ هستند، اگرچه به کاربرد و عملکرد رنگ در آنها نیز باید پروا داشت. سادگی در پیکتوگرام بیش از پرتو های تجاری و فرهنگی ضرذورت دارد اما از عقیده اصول اجرا، پیکتوگرام ها نیز تابع اصول اجرایی انواع دیگر نشانه ها هستند. هنگام طراحی مجموعه ای از پیکتوگرام برای یک فعالیت، باید عوامل بصری، گونه خط، گردآور رنگ های باره استفاده، کادر و …، همگی حائز یک روحیه باشند و حتی ترجیحاً میزان و نسبت به کارگیری این عوامل در کنار یکدیگر و در همگی پیکتوگرام های آن گردآور یکسان باشد.
چنانچه در گردآور پیکتوگرام های یک بیمارستان کادر اصلی مربع است، این کادر نباید در بعضی اقلام به دایره تبدیل شود. اگر عنصر یا عناصر بصری به زاویه ای از کادر اتصال دارند این باره باید تا کران امکان در نمونه های دیگر نیز رعایت شود.
همچنین شیوه ترکیب بندی تیرگی و نور بایستی در تمامی نمونه ها هماهنگ باشد. به این معنا که اگر بعد زمینه حائز تیرگی و عنصر بصری داخل آن بصورت نگاتیو ارائه می شود، ارائه مواردی که پس مقوله فاقد رنگ و عنصر بصری تو آن پزیتیو است به روحیه واحد در مجموعه لطمه وارد خواهد کرد.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟

تایپوگرافی، پدیده ای جنجالی در محافل گرافیکی ایران

تایپوگرافی معانی مختلفی دارد. از قبیل :

هنر چیدمان تایپ ، برای رسیدن به یک زبان تصویری است .
هنر پردازش متن ، برای رسانه های چاپی است .
عبارتاست از انتخاب و طرح ریزی تایپ برای چاپ .

در همه در مورد معنی و مفهوم تایپوگرافی می توان اینطور برداشت کرد که: تایپوگرافی هنری است که در آن طراح می کوشد با تغییر عناصر متن ، مثل اندازه ، فاصله حروف ، شکل حروف ، فاصله خطوط ، پاراگراف بندی و مواردی از این دست زبان بصری برای تایپ به هستی آورد . تایپوگرافی در طیف گسترده ای از امور هنری ، مثل ساخت تیتراژ فیلم ، طراحی گرافیک ، طراحی کتاب های کمیک ، طراحی مالتی مدیا و… استعمال دارد . تایپوگرافی با خوشنویسی و دست نویس تفاوت دارد ، هر چند طراح تایپ می تواند از خط و دست نویس نیز برای تایپوگرافی سهم ببرد .

تایپوگرافی در محافل گرافیکی ایران

ایران پیشینه ای نیرومند و قدیمی در مقوله شغل با خط دارد . هنرمندان ایرانی در طی صد ها سال تاریخ خوشنویسی پرتو دیتا اند که خط را می شناسند و می دانند که چطور باید آن را زبیا و خوش به کار بگیرند . برخوردی که ما با تایپوگرافی در ایران داریم ، نمی تواند تابع برخوردی باشد که در غرب با زمینه خط دارند .بنابراین تحرک های بومی در مقوله تایپوگرافی در ایران پدید آمده و شکل گرفتند .

کمتر کسی را می نا یافت که در حیطه طراحی گرافیک مشغول به شغل باشد و از تاثیر تایپوگرافی در رفتار و نزاکت طراحی در ایران بی خبر باشد . رابطه تایپ و تصویر در ده سال تازه همواره جز بحث های مهم بوده است .

دوسالانه گرافیک تهران یک رخداد بین الملی و مهم در جامعه گرافیک است .  اساتید مطرح گرافیک ایران به ذکر تعریف خود از تایپوگرافی پرداختند که شرح نقطه نظر ها و تعاریف متفاوت این افراد را می بینید:

  • تایپوگرافی به پیشه با حروف قابل چاپ گفته می شود. خوشنویسی و خطی خارج از گستره تایپوگرافی است.
  • تایپوگرافی رویهمرفته به کار با حروف گفته می شود چه قابل تکثیر باشد چه نباشد. خوشنویسی و دست نوشته هم نوع یی از تایپوگرافی است.
  • تایپوگرافی باید در جهت رساندن مفهوم اتفاق بیفتد و حذف کردن تایپوگرافی فرمالیستی قابل قبول نیست و با این کار، بسیاری از نشانه ها براق تایپوگرافی جهان، بخصوص مکتب گرافیک سوئیس را باید از دایره تایپوگرافی حذف کنیم.

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟

با نشانه ها آشنا شوید!

با نشانه ها آشنا بشوید !

 

نشانه ذکر مفهوم یا شکل چیزی است که در قالب شکلی دیگر در ذهن متجلی می شود و آن را باید روی کاغذ ثبت کرد و بیانگر چیزیست که عینیت پیدا کرده است.طراحی پرتو ، اصطلاحی برای منسجم سازی نیازهای اثر های گذرگاه یابی ،آموزشی و اطلاع رسانی به پیشه می رود. ضمنا اثر ها در تمام علوم باره مطالعه قرار می گیرند . بخصوص امروزه در حوزه نقد هنری و ادبی هنرهای تجسمی و رسانه باره توجه قرار گرفته و نقش عمده ای را ایفا می کنند.از جمله استعمال نشان به چهره وسیع در گرافیک نمایان است.

گونه ها پرتو ها چیستند؟

1-نشانه هندسی (دایره ،مثلث ،مربع و ترکیبی)

2- پرتو بازنمایی شده (برگرفته از طبیعت)

3- اثر های نوشتاری بر اساس زبان (حروف و خط)

1- پرتو هندسی

اثر هندسی مربع

از اشکال اصلی با چهار ضلع و گوشه یکسان (قائم)است.

خصوصیت اثر هندسی مربع: ایستا ،دارای توازن ،چهار زاویه که به واسطه متقابل بودن مایه ایستایی و خنثی شدن جهت ها می شود.(مربع با ساختارهای معابد مخصوصا معابد یونانی ،آتشکده های ساسانی و مساجد اسلامی کاملا منطبق است.)

از سایر خاصیت های چهارگوش نابی ،سادگی ،یکپارچگی ،تعادل و ایستایی چهارگوش در جداسازی ،ترکیب ،اضافه و حذف از بین می رود . خصوصیت چهارگوش به سمت خرده و خطوطی که با آن ترکیب و یا حذف شده است متمایل می شود و تحت کارایی عمودها افق ها و مورب ها و منحنی ها پیمان می گیرد.

نشانه های هندسی دایره

ویژگی های نشان های هندسی دایره :متحرک ،دارای حرکت دورانی و بدون نقطه ابتدا و آخر به سمت درون و مرکز متمایل است . یکپارچگی دایره در جداسازی ،ترکیب ،اضافه و حذف از بین می رود و تبدیل به شکلی بغرنج، پیچیده حائز جهت و جانبدارانه میشود.

خصوصیت دایره به سمت اکشال و خطوطی که با آن ترکیب یا حذف شده است متمایل می شود و تحت تاثیر عمودها ،افق ها ،مورب ها و منحنی ها قرار می گیرد.

برای طراحی نشان و برقراری هویت و ایجاد مفهوم و پیمان نامه است و اشکال هندسی از دسته دایره با خطوط و خرده دیگر ترکیب و به چهره مفهومی در اثر ها به پیشه می رود.

نشانه هندسی مثلث

مثلث از خرده هندسی اصلی با 3 ضلع و زاویه یکسان(متساوی الاضلاع) است و خصوصیات اثر هندسی سه گوش :ایستا،پایدار در حالت توازون بر روی قاعده،دارای 3 گوشه که موجب ایجاد جهت به سمت خارج شده است.

مثلث مقاوم است و وزن را تحمل می کند راس مثلث انرژی را می گیرد و به داخل می آورد.(در قدیم زیگورات ها را اطاق های هرمی می ساختند و معتقد بودند که انرژی را به داخل معبد می آورد و حالت تفکر را به وجود می آورد.

مثلثی که روی قاعده قرار گرتفه باشد از مربع پایدارتر است اما مثلثی که روی راس پیمان گرفته باشد ناپایدارترین فرم است.

2- نشانه های بازنمایی شده(برگرفته از طبیعت)

اینگونه نشانه ها به نوعی بازنمایی و برگرفته از خرده موجود در طبیعت هستند که به طور سر راست و غیر مستقیم اشیاء،گیاهان ،موجودات و انسان هستند یا سرنوشت هایی از طبیعت را بازنمایی و ارائه می کنند.

این پرتو ها در مواردی در قالب و کادرهای هندسی به طور تلفیقی ارائه و ترسیم شده اند در این حالت تاثیر کادر قاب هندسی را به طور آمیزه ای و همزمان ارائه داده و مفاهیم و تاثیر آن ها را به به اتفاق دارند.

3- نشانه های نوشتاری برپایه زبان (حروف و خط)

این پرتو ها بر پایه نوشتار شکل گرفته اند و پایه آن ها خطوط خطاطی سنتی و یا برگرفته از چاپ و حروف چاپی است.اینگونه نشانه ها محدویت جغرافیایی ،بومی،منطقه ای دارند و نسبت به دودسته پیشین محدودتر هستند.این اثر ها به سه دسته عمده بخش می شوند:

1-تک حرفی(منوتایپ)

2-چندحرفی(لوگوتایپ)

3-کلمه ای (تایپوگرافی)

تایپوگرافی , قدرتمندتر از کلمه

تایپوگرافی قدرتمندتر از کلمه صحبت می‌کند

 

طراحان باسلیقه لوگو ، عاشق استفاده از تایپوگرافی هستند؛

برای کشف تعامل رابطه بین شکل تایپ و آنچه واقعا نوشته است ، در انتقال یک پیام موثر ، باید بین جنبه‌های لفظی و بصری تعادلی برقرار شود.

هر چند که گاهی اوقات، طراحان جنبه‌های بصری تایپ را در سطح خیلی وسیع‌تری نسبت به جنبه‌های لفظی آن کشف می‌کنند. در این موارد، زبان تصویر همه‌ی حرف‌ها را می‌زند. این مقاله راجع به زمانی است که المان‌های بصری تایپوگرافی قدرتمندتر از لغات گفتگو می‌کنند. کال سوان (Cal Swan)، نویسنده “زبان و تایپوگرافی”، این نکته را به نکویی روشن می‌کند زمانی که می‌گوید: “این دو محور مشخص در عمل، به هم می‌پیوندند چراکه بستگی قدرتمندی بین مفهوم لغات به عنوان یک پیام و انتقال آنها از راه شکل دیداری وجود دارد.”

برای پرهیز از هرگونه اشتباهی ، بگذارید معنی ریزبین “زبان بصری” (visual language) و “زبان لفظی” (verbal language) را روشنگری دهیم. در طراحی تخصصی، زبان بصری، به مفهومی که توسط ظاهر هم متن و هم تصویر برپایی شده مفتوح می‌گردد. در این مقاله، عبارت “زبان بصری” برمی‌گردد به خصوصیات و مفهومی که بدست تایپوگرافی گزینش شده‌ و خاصی برپایی می‌شود. زبان لفظی، معنی واژه به واژه و واقعی لغات، عبارات و جملات است.

در تقسیم اول از این نوشتار نگاهی به تأثیر نیرومندی که تایپوگرافی در مهار معانی دارد می‌اندازیم. از زبان لفظی که الهام دسته و شکل دهنده‌ی رفتار بصری است الی زبان بصری که بر معانی لغوی چیره و غالب است. دلالت انتخاب‌های تایپوگرافیکی بر معنا و تفسیر نیز مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و ما نشان خواهیم عدل که چگونه یک پیام یکتا شدنی است به روش‌های مختلفی ارائه شود و دربردارنده‌ و مشوق عکس‌العمل‌های متنوعی باشد.

ما در زمینه‌های فرهنگی تجربیات مختلفی داریم که بر دریافتن ما نسبت به یک نوع تایپ یا نوعی دیگر، تأثیر می‌گذارد. بنابراین، صرف نظر از مهارت و کوشش طراح گرافیک، چندی از جنبه‌ها مهار گسیخته باقی می‌مانند، اعم از ادراکات، توقعات، دانش، تجربیات و ترجیحات مخاطب. و در حالی که محاسبه‌ی همه‌ی این عکس‌العمل‌های قبل بینی نشده غیر شدنی است، آگاهانیدن خیلی اهمیت پیدا می‌کند.

 

کمیپن گرین پیس در اینجا برای بالا بردن آگاه سازی از خسارت قطع درختان جنگلی، از راه نامگذاری عمل کرده است.

یکی از بسته شکلات‌های محبوب در دنیا کیت کت می باشد. نوع تایپ و تناسب شکل حروف و مطمئنا رنگ آن، شکل و زاویه، تمامی بی درنگ ارتباط ملموسی با برند کیت کت استوار می‌کنند- تا حدی که شما پیش از اینکه نوشته را بخوانید و پیام راستین آن را دریافت کنید، ممکن است ناخودآگاه نام کیت کت را ببینید. آشنایی شما با برند، مایه یک اخذ فوری می‌شود، و تغییر تحسن براگیز پیام ممکن است مایه نگاه دومی در شما بشود.

احساسات و عکس‌العمل‌ها

زبان تصویری زمانی به کار می‌آید که طراحی از طریق تایپ نه تنها احساسات، بلکه پاسخ‌های فیزیکی را هم درگیر میکند. نمونه‌هایی که در پیوسته می‌آیند، تصویرسازی‌های ساده‌ و در همان سان متنوع و پرماسیدن برانگیز و به شدت مهار گر هستند که از راه تغییرات زبان بصری یک پیام، حاصل می‌شوند، و این درحالی است که همچنان ارائه کننده‌ی همان زبان لفظی واحد هستند.

در تصویر نخست از دو تصویر زیر، یک لغت کبیر برجسته ، که با حروف کوچک نوشته شده است را می‌بینید. گونه پیمان گیری واژه در قاب، آن را مسلط و استوار جلوه می‌دهد، و پیام آن مشتاقانه، دوستانه و با اعتماد به نفس درک می‌شود. گوینده‌ی این لغت، از رویت شما دلشاد است و با لبخندی بزرگ به پیشباز شما می‌آید. در تصویر دوم همان واژه را می‌بینیم، اما تضاد چشمگیری با اولی دارد. فونت، حالت، ابعاد، رنگ و گونه قرارگرفتن، تمامی به شیوه قابل ملاحظه‌ای نشانگر برخوردی غیر صمیمی و مردد هستند. در واقع، شدنی است شما اندیشه کنید که فردی که این سخن را گفته است، اصلا مطمئن نیست که بخواهد شما را ببیند و شاید ترجیح بدهد که کاملا شما را نادیده بگیرد. خواندن این مثال‌ها با صدای بلند، به ما کمک می‌کند که مستقیما، تفاوت تأثیر زبان بصری را تحسین کنیم. اگر شما مثال نخست را با صدا بلند قرائت کنید، یک صدای مشتاق که لذتی واقعی، رفاقت و گشاده رویی از آن می‌تراود را برداشت می‌کنید. حال اگر دومین نمونه را با صدای بلند بخوانید، دقیقا همان لغت، با لحنی خیلی آرام‌تر، و تقریبا صدایی دودل، فاقد اطمینان و شوقی که در تصویر نخست وجود دارد اخذ می‌شود. طیف نامحدودی از جایگزین‌های تایپوگرافی وجود دارند که دگرگونی ها ریزبین و ظریف یا بزرگ و قابل توجهی را در لحن و صدا حاصل می‌شوند.

بیشترین بازدهی از زبان تصویری

زبان لفظی، معمولا برای الهام بخشیدن و شکل دادن به طراحی و تایپوگرافی و به منظور انتقال یک پیام، با منظور ایجاد بیشترین عکس‌العمل به پیشه می‌رود. با ترکیبی دقیق از طراحی و معنا می‌توان به نتیجه‌ای به یاد ماندنی دست پیدا کرد. طراح‌های ذیل نمونه‌هایی عالی هستند از تأثیراتی که می‌توان با بهره بردن از زبان لفظی، یک تلقی بصری ویژه را برپایی کرد.

اولین تصویر ما از طراحی مجدد شغل هنرمند امریکایی هرب لوبالین (herb Lubalin) است، طراحی که گرترود اشنایدر (Gertrude Snyder) و الن پیکالیک (Alan Peckilick) در متنی درباره وی نوشتند: “یک طراح تایپوگرافی سرسخت، که در ایده‌های گرافیکی از کپی‌، هنر و فناوری کاربرد می‌کند، و روش‌های موجود در تولید را به شغل می‌گیرد لغایت تأکیدی بر جنبه دراماتیک پیام بگذارد. نوعی طراحی که ایده در آن مقدم است.

با پروا به عنوان این مقاله، این نقل قول خیلی به جا به شغل رفته است. این اثر، لوبالین را به عنوان طراحی نشانه می‌دهد که بر تلفیق نیرومند و فصیح زبان، تایپوگرافی و متن ارزش گذاشته است. کتاب درباره این است که او از روش‌های فرآوری نه فقط برای تأثیرات آنها، بلکه به عنوان رهسپار برای تأکید بر معنی و پیام پروژه کاربرد کرده است. در موعد لوبالین، فرآوری چنین کارهایی باید دربرگیرنده پیشه دست می‌شد، و با محدودیت‌هایی بیش از آنچه امروزه هستی دارد، روبه رو بود. در نهایت، این نقل قول تصدیق می‌کند که، برای لوبالین، ایده و مفهوم، برترین و مهم‌ترین بوده و همش قبل از دیزان، به آن اهمیت می‌داده است. گرد از یادگارها لوبالین که به لحاظ تایپوگرافی، خیلی رسا و پر معنی است و برای نسل‌های طراحان گرافیک تبدیل به اثری به یادماندنی و الهام دسته شد.

لوبالین در جزئیات تایپوگرافی، با به کارگیری نوعی ترکیب بندی که با دقت گزینش شده است، کامیاب شد یک پیام ناخوشایند را به طرزی جذاب و مطبوع بیان کند. نقل قول می‌گوید: “یک سیاستمدار، شخصی است که می‌تواند به نحوی به شما بگوید “برو به جهنم” که شما به راستی برای این سفر حاضر شوید.” تقسیم میانی این نقل قول، که گفته شده “برو به جهنم” با یک کالیگرافی پرکار و شیک نشان دیتا شده است، که مایه می‌شود این جمله توهین آمیز و ناراحت کننده در نگاه اول با چیزی خوشایند که انتظار وقوع آن را داشته‌ام، اشتباه گرفته شود.

حروف پیشه دست طراح گرافیک، آلیسون کارمیشل (Alison Carmicheal) حدودی از مثال‌های جاری را فراهم می‌کند که به زیبایی، تأثیر نیرومند تایپوگرافی را به تصویر می‌کشد؛ زمانی که تایپوگرافی، معنی را تحت کنترل می‌گیرد. احد از مثال‌ها، اعلان تبلیغاتی شخصی اوبرای Creative Circle است که برنده‌ی جایزه هم شده است. حروف کار دست آلیسون کارمیشل، با روشی پرزحمت بر روی یک میز کهنه مدرسه، کنده کاری و با جوهر پر شده است. در نگاه اول، گویی به حروفی قشنگ و احتمالاً تاریخی از دوره‌ی گوتیک می‌نگریم؛ لحظاتی بعد، راستی روشن‌تر می‌شود و معنی تاحدودی ناگوار متن، واضح‌تر می‌شود. (میشل یک تفاله است.)

 

یکی سایر از نمونه‌های خیره کننده از زبان تصویری تایپ، توسط طراح گرافیک امریکایی، جیسون مان (Jason Munn) طراحی شده است. او برای پوسترهایش شناخته شده است. مثال کار او :Liars) دروغگوها)، به طور عمده با تایپوگرافی شغل شده است، بخشی از حروف، هوشمندانه حذف شده‌اند به طوری که بیننده تصویر کامل را نمی‌بیند. واقعیت چیست؟ برگزیدن تایپ فیس نیز قابل پروا است؛ تضاد خیلی زیاد در ضخامت قلم نیز به تضاد بین واقعیت و کذب اشاره دارد. طراحی پوستر برای گروه امریکایی Liars، توسط جیسون مان

طراح قبلی، از تایپ برای توان بخشیدن به معنی سخن خود بهره‌گیری کرده است. در حالی که مجموعه‌ی تصویری انگلیسی بتلیکس (British Battleaxe Collection) بر روی یک سری حوله دست خشک کن، از نقل قول‌هایی جالب از شخصیت‌های سرشناس نسوان کمدی استفاده کرده است. این طراحان کاری نزدیک متفاوت اتمام داده‌اند؛ آنها از تایپ عمدتا برای تقویت پیام و لحن سخن گوینده استفاده کرده‌اند.

طراح قبلی، از تایپ برای قدرت بخشیدن به معنی سخن خود استفاده کرده است. در حالی که مجموعه‌ی تصویری انگلیسی بتلیکس (British Battleaxe Collection) بر روی یک سری حوله دست خشک کن، از نقل قول‌هایی جالب از شخصیت‌های معروف نسوان کمدی کاربرد کرده است. این طراحان کاری نزدیک متفاوت سپریدن داده‌اند؛ آنها از تایپ عمدتا برای تقویت پیام و لحن کلام گوینده استفاده کرده‌اند.

حوله‌های دست خشک کن طراحی شده بدست بریتش بتلیکس، الهام گرفته از صدا و لحن سخن شخصیت‌های زن کمدی در سریال : “حفظ ظاهر” (Keeping Up Appearances) که از بی بی سی پخش شد.

“من می‌خواهم با مافوق شما گفتگو کنم تا بفهمم شیر من از کدام گاو دوشیده شده است.”

مثال فوق، دربردارنده‌ی نقل قولی از یک سریال کمدی بی بی سی به اسم “حفظ ظاهر” است. این لغات بدست شخصیت اصلی داستان هایکینث بوکت (Hyacinth Bucket) گفته شده‌اند؛ شخصیتی یک دنده، ریاست طلب و خواهان ترقی اجتماعی از راه رفت و آمد با افرادی که در سطح اجتماعی بالاتری نسبت به او پیمان دارند. خانمی حدود 60 ساله با آمال و آروزهایی بزرگ. به لحاظ تایپوگرافی، شکل حروف بر اساس تأکید بر خواسته‌های منش داستان برگزیدن و طبقه بندی شده‌اند. لغات “من می‌خواهم” (I Want) و “مال من” (my) به انگیزه تغییر قابل ملاحظه در ابعادشان، برجسته شده‌اند. کلمه‌ی “مافوق” (Superiors) از طریق حروف بزرگ باره تأکید واقع شده است، در حالیکه “مال شما” (your)، در ابعاد کوچک شده است و با حروف کوچک نوشته شد، به قصد خار شمردن اهمیت کسی که با وی گفتگو می‌کند، و برای حفظ گونه شخصیت ریاست طلب و لحن کلام او وقتی که با شیرفروش در حال گفتگو است.

در این طراحی، خواست صدای شخصیت، نوع تایپ فیس را تعیین می‌کند. تایپ فیس سریف ایتالیک و حروف بزرگ، از زمینه فرهنگی این کلام و از زبان “یک بانو از رده سنی مشخص” گرفته شده است.

تایپوگرافی به شغل آمده است تا لحن کلام، شخصیت، سن، جنسیت و حال و هوای زمینه‌ی نقل قول را بیان کند و این به راحتی قابل دستکاری است. اگر، به جای این فونت سریف، که با کامیابی ارئه کننده‌ی ویژگی ها آن بانو است، از یک فونت سریف اسلب (slab serif) کاربرد کنیم،یک تغییر اتفاقاً در طبیعت آن و تأثیر احساسی عبارت پدید می آید . به سادگی با قضاوت از روی فونت، می‌توان نتیجه گرفت که بی گمان راوی کلام سایر مؤنث نیست؛ و سایر در نزدیک 60 ساله نیست، و حالت او سایر مشعشع نیست، ولی می‌توان او را عصبانی توصیف کرد. این مثالی عالی است از اینکه چطور با تغییری ساده در تایپ فیس، می‌توان به سرعت لحن را تغییر داد.

یک تصادف جدید در تایپوگرافی این اثر، به روشنی می‌تواند در بدن صدا، و حتی احتمالا جنسیت راوی کلام، تغییر برپایی کند.

قدرت تایپوگرافی را نمی‌توان حداقلی در نظر گرفت

همه‌ی مثال‌هایی که مورد بررسی پیمان گرفتند، نشان دهند این است که تایپوگرافی در مشارکت با زبان لفظی می‌توانند معانی را خلق کنند، نیرو ببخشند و دگرگون کنند. با هستی ارزش ابدیت زیبایی شناسی، اهمیت تایپ و تأثیری که بر معنی می‌گذارد را نباید نادیده انگاشت.

در واقع وظیفه ی طراح گرافیک در ایجاد یک لحن ویژه که به پیام نوشته شده معنی می‌بخشد، امری است که مدام باره بحث پیمان می‌گیرد. خیلی از طراحان گرافیک و آکادمی‌ها می‌گویند که یک مسؤولیت طراح این است که به کارها چاشنی بدهد و از این روش نه فقط معنی را قوت می‌بخشد، بلکه پیام را لذت تقسیم و به یاد ماندنی می‌کند و تشویق به خواندن آن می‌نماید.

انواع لوگو

دسته بندی لوگو با ترکیب کردن عناصر زبانی و شکل و شمایل صورت میگیرد که بر این اساس سه دسته طراحی لوگو را میتوان طرح ریزی کرد

بیشتر…

معرفی لوگوتایپ

تعریف لوگوتایپ

لوگوتایپ چیست ؟

 

لوگوتایپ به لوگویی گفته میشود که در طراحی آن از فونت های نگارشی زیبا و بی همتا و نشاشنه های زبانی بهره‌گیری میشود و به راستی گرافیست با بکارگیری خلاقیت و تجربه خود با استفاده از نام و حروف کمپانی یک لوگوتایپ قشنگ را طراحی میکند .

مثال های پایین مثال هایی از لوگوتایپ هستند:

با به کارگیری ترکیب بندی حروف و اعداد
با استفاده از بزرگنمایی حرف نخست نام واحد
با به کارگیری اسم اختصاری یک سازمان یا موسسه
با استفاده از بازنمایی اسم کامل سازمان یا موسسه

یک لوگو تایپ باید عملکرد کمپانی را به نکوداشتن نمایش دهد و شناخته شده باشد.
لوگوتایپ ها د دو نوع اند: یا اسم موسسه را نمایش می دهند و یا از حروف و اعداد استفاده می کنند. به کارگیری حروف، مایه سهولت تطابق با گویه های فرهنگی گوناگون میشود اما برای اینکه به عنوان یک علامت ویژه تاثیرگذار باشند،بستتگی به قابلیت به یاد سپردن آن دارد.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟