لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟

لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟

بحث درباره منشا تشکیل لوگوی بی ام دبلیو این افسانه را تکذیب می‌کند که لوگوی این شرکت با الهام از ملخ های هواپیما به وجود آمده است.

لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟

موتورهای هواپیما منشا این افسانه هستند. مردم فکر می‌کنند که لوگوی بی ام دبلیو بر اساس چرخش ملخ هواپیما ترسیم شده است. منبع این تفسیر جلد یک مجله هواپیمایی بی ام دبلیو است.

لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟

چنین تصویری در سال 1929 سال‌ها پس از اولین حضور لوگوی بی ام دبلیو در معرض دید مردم گرفته شد. تاثیر شگرف تبلیغات باعث شد تا این افسانه همچنان در میان مردم رواج داشته باشد.

لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟

اما واقعا پشت منشا این لوگو چه چیزی نهفته است؟
یک شرکت سازنده موتور هواپیما به نام Rapp در گذشته با رشد خود کنترل همه بخش های کسب و کار بی ام دبلیو را به عهده گرفت و بی ام دبلیو نیز خواست تا لوگوی خود را از لوگوی Rapp الهام بگیرد.
سمبل Rapp یک اسب سیاه در لوگوی خود بود. بی ام دبلیو رنگ های ملی ایلات باواریا را به عنوان یک نماد انتخاب کرد اما حروف را دقیقا مانند لوگوی Rapp تنظیم و تغییر داد. در فیلم زیر مراحل رشد و توسعه لوگوی بی ام دبلیو به روشنی شرح داده شده اند.

لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟
لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟
لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟
لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟
لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟