برای آنانکه می خواهند طراحی لوگو انجام بدهند …

  • بدانید برای چه نوع کاری در حال طراحی هستید

اول از همه با فردی که سفارش را به شما داده است ، صحبت کنید. نکاتی که او مد نظر دارد بپرسید و بخواهید که شغل خود و هدفی را که از طرح لوگو دارد را برای شما توضیح بدهد . گاهی اوقات عنوان شرکت یا موسسه گویای همه چیز است و حتما نباید از تصویر و یا شی ای که مربوط به آن شغل است استفاده نمود. گاهی اوقات به خاطر اینکه لوگو مرتبط باشد با عنوان شرکت ، به منزله موفقیت بیشتر نیست. البته این نکته را نباید فراموش کرد که مرتبط بودن بسیار تاثیر گذار است اما در بعضی موارد باید چشم پوشی نمود از این مساله. بهترین مثال برای این مورد می توان به لوگو شرکت خودروسازی مرسدس بنز و یا شرکت اپل و یا حتی شرکت Virgin Express اشاره نمود. شرکت مرسدس بنز یک شرکت خودرو سازی است اما همان طور که می بنید نماد آن یک خودرو نیست . شرکت اپل یک شرکت کامپیوتری است اما آیا نماد آن موارد مربوط به کامپیوتر است ؟

  • پیشنهاد مشتری

بعد از اینکه مشتری شما فعالیت خود را شرح داد از او بخواهید که اگر پیشنهادی برای لوگو خود دارد بگوید. گاهی اوقات می توان از این نکته به بهترین نحو ممکن استفاده نمود

  • تا حد ممکن گرافیکی نبودن

سعی کنید کار شما زیاد گرافیکی نباشد و آن را ساده نگه دارید. این نکته را به یاد داشته باشید که یک نماد ساده بسیار تاثیر گذار تر از یک نماد شلوغ و پیچیده است. ساده بودن را می توان تقریبا در نماد تمام شرکت های بزرگ مشاهده نمود

  • نمونه مشابه نداشته باشد

نماد طراحی شده توسط شما باید مشابه نداشته باشد و مخصوص شما باشد. چیزی که این لوگو را خاص می کند نکته ی ریزی است که طراح در آن اعمال کرده است.

  • لوگو را قابل تشخیص و با قابلیت به خاطر سپاری طراحی کنید

نماد طراحی شده باید برای همه قابل تشخیص باشد. زمانی که این شرط رعایت شود به راحتی در ذهن بیننده هم نقش خواهد بست. نمونه بارز این مورد می توان به شرکت Nike اشاره نمود. که در عین سادگی بسیار سریع در ذهن بیننده حک می گردد. 

  • انتخاب لوگو توسط سفارش دهنده

به سفارش دهنده این اجازه را بدهید از میان لوگو هایی که طراحی نموده اید آن موردی را انتخاب کند که می پسندد.