فراخوان طراحی لوگو ی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

قابل توجه کلیه علاقه مندان و دانشجویان و اساتید گرامی

از کلیه دانشجویان و اساتید و علاقه مندان گرامی دعوت به عمل می آید که طرح های پیشنهادی خود جهت طراحی لوگوی مرکز را از طریق ایمیل مرکز ارسال نمایند.

موارد زیر در کلیه طرح های ارسالی مدنظر قرار گیرد:

۱. طرح لوگوی دانشگاه به عنوان طرح مبنا در نظر گرفته شود.

۲. ماهیت آموزشی و الکترونیکی فعالیت های مرکز در لوگو لحاظ شود.

۳. کلیه طرح ها با فرمت jpg ارسال شود.

۴. مشخصات کامل ارائه دهنده طرح ( نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، شماره تماس ) همراه با فایل طرح ارسال شود.

شایان ذکر است به دو طرح برگزیده هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد داشت.ضمنا مهلت ارسال آثار حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۰ شهریور  ۱۳۹۲ خواهد بود.