فراخوان طراحی لوگو شرکت پالایش نفت تبریز

فراخوان طراحی لوگو ( آرم ) شرکت پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز در نظر دارد با محوریت نفت و پالایش، فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و تبریز شهر تاریخ و اولین ها نسبت به تهیه آرم خود اقدام نماید.

تکراری نبودن طرح، سادگی، زیبایی و نشان دهنده مفهوم پالایش نفت، قابلیت اجرا بصورت تک رنگ و یا دو رنگ، عدم استفاده از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ و اینکه  تغییر اندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند، از مهمترین ویژگی هایی است که باید در طراحی به آن توجه شود. لازم به ذکر است ارائه توضیحات در مورد لوگو نیز الزامی می باشد.

از هر شرکت کننده فقط سه اثر پذیرفته می شود.

علاقمندان می توانند آثار خود را از تاریخ 1392/02/21 بصورت الکترونیک با فورمت JPG به نشانی Tpalayesh@yahoo.com ایمیل و یا به آدرس پستی تبریز – کیلومتر 5 جاده آذرشهر – شرکت پالایش نفت تبریز –  روابط عمومی 4211900 – 4293305 – 0411 حداکثر تا 21 خرداد ماه 1392 ارسال نمایند تا جهت انتخاب بهترین طرح در اختیار هیأت داوران قرار گیرد.

درج مشخصات شرکت کنندگان شامل نشانی پستی، تلفن همراه ، ایمیل یا آدرس وب سایت به همراه اثر الزامی است.

به طرح برگزیده ، جوایز نفیسی به همراه لوح سپاس شرکت پالایش نفت تبریز اعطاء می شود.
روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز