آیدیوگرام ها و لوگوهای امروزی در جهان

آیدیوگرام ها و لوگوهای امروزی در جهان

 

دوران لوگوهای امروزی، از دهه 1950 پیش درآمد شد. در سنه 1960، چرمایر و گیسمار لوگوییطراحی کردند که در ایالات متحده، به عنوان مادر طراحی گرافیک نوین لقب گرفت. این لوگو واقعا خلاصه ای از صنعت طراحی لوگوی معاصر را نمایش می دهد. همانند لوگو، تبلیغات گسترده رسانه ای نیز، برای برقراری وابستگی میانی لوگو و بانک مربوطه در جامعه چهره گرفت و این در حالی بود که تبلیغات، ساده، شکلی مجزا، و خالی از هرگونه تعصب نژادی و فرهنگی بودند و سعی می کردند الی وجهه ای پیچیده و بین المللی را به نمایش بگذارند.

  • برخی کشورها نیز لوگویی برای خود دارند. مانند آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا، و ترکیه و جزیره باهاماس، که در بازار، توسط گردشگر ها بخوبی تخشیص دیتا می شوند. چنین لوگوهایی غالبا توسط کشورهایی بهره‌گیری می شوند که توریست و گردشگر، دسته بزرگواری از اقتصاد آن مملکت را می سازد.

آیدیوگرام و سمبول ها شدنی است خیلی موثرتر از نام های نوشته شده (لوگوتایپ ها) باشند. بعنوان نمونه، سرشناس به زبان عربی، کمک زیادی در بازارهای اروپایی نخواهد کرد. برعکس، آیدیوگرام ها، مشخصات طبیعی و خدادادی فرآورده را در هر دو بازار آسیا و اروپا حفظ می کنند. در بخش های غیر تجاری، صلیب سرخ (که در کشورهای مسلمان، هلالی قرمز است)، مثالی از نشان ای است که احتیاج به نامدار همراهی کننده ندارد. برندسازی، در بازارهای بازرگانی بین المللی کمک زیادی خواهد کرد. آرم کوکاکولا را مردم کشورهای مختلفی می شناسند و این سوژه ارتباطی به زبان گویشی آنها ندارد بخاطر رنگ استانداردی آن و طرح نوار موجدار آن.

امروزه، موسسات و کمپانی های زیادی هستند که محصولات، برندها، خدمات، دفاتر، و موارد گوناگون دیگری را با به کارگیری آیدیوگرام (آیکون، نشانه) یا سمبول یا آمیزه ای از پرتو و سمبول، بعنوان یک لوگو، کاربرد می کنند. در نتیجه، امروزه تنها تعداد کمی از آیدیوگرام هایی که ملت می بینند، بدون هستی نام قابل تشخیص هستند. لوگوهای خوب ممکن است ترکیبی از آیدیوگرام و اسم کمپانی (لوگوتایپ) باشند الی پافشاری اکثریت بر روی نام نسبت به طرح گرافیکی به وجود آید و از طرحی خیره کننده با کمک حروف ها، رنگها، و المان های گرافیکی دیگر، کاربرد نمایند.