اجزاء بصری و گرافیکی در هویت بصری

اجزا و عناوین بصری و گرافیکی در فرآیند ایجاد هویت بصری

 

پروسهه ایجاد هویت بصری برای یک گردآور پیش از آنکه به طراحی مفتوح گردد، در آغاز به ساماندهی و تعیین چارچوبها و نیازهای مجموعه‌ی مذکور، تعیین هدفها و سیاستگذاریهای بصری مجموعه براساس گونه مخاطبان مفتوح می‌گردد. طبق این اطلاعات که تعیین کننده‌ی نیازهای بصری گردآور خواهد بود، موارد تصویر پیشنهادی ارائه خواهد شد که شامل عناوین ذکر شده می باشند:

لوگو و لوگوتایپ

لوگو و لوگو تایپ یک گردآور نخستین و مهمترین حلقه‌ی ارتباطی مجموعه‌ی مورد عقیده با مخاطبان خود است. براساس این تصویر ماهیت کلی مجموعه‌ی باره نظر در ذهن مخاطبان تعریف و ارزیابی می‌شود. نشانه یا لوگو، بنیادین ترین فاکتور هویت بصری است که در غالب موارد گرافیکی و بصری مجموعه حضوری بنیادی دارد. یک پرتو نیرومند باید ساده، موجز و گویا باشد. در طراحی اثر بایستی از هرگونه پرگوئی و چند دسته گویی پرهیز کرد. پرتو قدرتمند، منعکس کننده‌ی مفهوم اصلی و اساسی‌‌ای است که گردآور طبق آن پایدار شده است.

پرهیز از کلیشه‌های سمبلیک برای تصویر کردن مفهوم بنیادین مجموعه می‌تواند منجر به برپایی تصویری خلاقانه‌تر شود. تعیین دست کم اندازه‌ی مجاز آرم، گونه ها فرمت‌های تولیدی از آرم (اعم از رنگی، ابلق و اوت لاین) از دسته مواردی است که در چهره لزوم در دفترچه‌ی دستورالعمل‌های هویت جامع درباره‌ی پرتو و لوگو مجموعه معین می‌شوند.

رنگ‌های جامع

رنگ‌های جامع برای یک مجموعه عبارتست از تعیین محدوده‌ی رنگ‌هایی که مواد تصویری گردآور طبق آن طراحی می‌شوند. این رنگ‌ها بایستی براساس نیازهای مجموعه، مفهوم اساسی که مجموعه طبق آن اقامه شده است و نیز با در عقیده اخذ تناسبات علمی میان رنگ‌ها در دایره‌ی رنگ مشخص شوند. خروجی این تقسیم بایستی طی دو پالت رنگی با نام‌های پالت رنگ اولیه و در چهره لزوم پالت رنگ ثانویه ارائه شود. در پالت رنگی اولیه رنگ های اصلی مجموعه تعیین می شوند، که این رنگ ها بصورت غالب در همگی مواد تصویری گردآور مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد. در پالت رنگ ثانویه تعداد رنگ‌های مجازی که در شرایط مورد نیاز، طراح می‌تواند در کنار رنگ‌های اولیه استفاده کند مشخص می شود. طراح مجاز به استفاده از رنگ‌های بیرون از این محدوده‌ی رنگی نیست، زیرا می‌تواند به تصویر واحد مجموعه و کلیت در عقیده گرفته شده طبق مفهوم بنیادی مجموعه خراش وارد کند.

باز فرآوری و ارائه کد این رنگ‌ها براساس واحدهای پانتون (panton)، رنگ‌های نوری (RGB)، رنگ‌های چاپی (cmyk) و رنگ‌های وب از جمله مواردی است که در دفترچه‌ی دستورالعمل هویت جامع بصری این مجموعه ارائه خواهد شد.

قلم جامع و سایر قلم‌ها (Type faces)

قلم تیتر

قلم متن

قلم باره استفاده در فضای وب

نوع هندسه‌ی جامع انتخابی برای گردآور شخصیتی متناسب با آن هندسه به همراه دارد.

از آنجا که دسته اعظم یک طراح گرافیکی با فونت شکل می‌گیرد، انتخاب فونتی منطبق با مفهوم بنیادی مجموعه می‌تواند در شکل‌گیری تصویر جامع گردآور بسیار مفید باشد. در دفترچه‌ی راهنمای دستورالعمل هویت جامع بصری معین می‌شود.

چیدمان بصری (layout)

در این دسته هندسه‌ی کلی‌ای که براساس آن صحنه آرایی و چیدمان بصری نوشتار و عکس ها در موارد مختلف گرافیکی شکل می‌گیرد تعیین می‌شود: براساس این هندسه و نیازهای مجموعه‌ی مذکور چند گونه قطع و ترکیب‌بندی برای بروشورها، کتابها و کارتهای ویزیت و سایر مواد باره بیچارگی گردآور ارائه خواهد شد. در این دسته فقط کلیات چیدمان لی اوت معین می‌شوند، لغایت در عین وجود چارچوب مشخص برای طراح گیر از بروز خلاقیت‌های طراح نشود.

لازم به ذکر است که بعد از شکل‌گیری ساختار کلی هویت بصری برای یک مجموعه مهمترین عامل برای تحقق چنین استانداردسازی حفظ ادامه و دنبال در پیاده‌سازی قوانین تعیین شده و طبق دستورالعمل‌های مشخص شده می‌باشد. بنابراین هستی یک مدیر هنری که بر روی فرایند طراحی در مقاطع مختلف و براسس دستورالعمل‌های تعیین شده بازرسی داشته باشد ضروری می باشد. وظیفه‌ی این مدیر هنری کنترل فرایند هویت بصری و بازرسی بر جاری شدن آن بر همگی اجزای بصری طراحی شده برای مجموعه است.

خروجی طراحی شده به عنوان سیاستهای کلی هویت جامع بصری برای یک مجموعه در قالب دفترچه‌ای ارائه می‌شود که براساس آن دستورالعمل‌های لازم برای طراحی مواد مختلف گرافیکی و تبلیغی مورد نیاز پیش‌بینی شده است.