اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی آرم

اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی آرم

نوع قالب در طراحی لوگو

انتخاب قلپالب مناسب لوگو

برای طراحی آرم موسسه مورد نظرتان باید به این مسئه مهم توجه داشته باشید که میخواهید از چه نوع قالبی کاربرد کیند. زیرا خود قالبی که بهره‌گیری می کنید باید نوعی تصویر نیرومند و تخیلی را انعکاس دهد.

توجه داشته باشید که : اگر سمبول(لاتین) یا تصویر مبهم و گنگ باشد و مایه سوء برداشت شود، طرح تاب موفق خواهد شد.

قبل از طراحی هر کار نخست کارهای زیادی را از عقیده بگذرانید الی ایده های فراوانی را جمع آوری کرده باشید. و همچنین با این شغل از تجارب سایرین استفاده میکنید وسعی میکنید طرحی بهتری آماده نمایید. در هر طرح روی انسجام و انسجام بصری طرح مکث کرده و آنرا به دقت تحلیل بفرمایید.در ضمن هرگز با دید کاری دنباله روی محض نکنید.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری یا لوگوتایپ ؟