اهمیت طراحی لوگو در ارتقای نام تجاری

جایگاه طراحی لوگو در ارتقاء نام تجاری برند

 

مطلب پیشنهادی : نام تجاری برند

 

در بازاریابی اشکال ، رنگ ها و نوشته ها نقش بسیاری را در تسخیر ذهن مشتری سپریدن میدهند.

صاحبان کمپانی ها و بنگاه های اقتصادی برای برقراری ارتباط موثر با مشتری و القای منافعی که از فروش محصولاتشان نصیب آنها می شود،

با یکدیگر چشم وهمچشمی های بزرگواری میکنند.

اگر پیمان باشد تنها مزیت رقابتی شرکت ها، کیفیت بالا و بها پایین محصولاتشان باشد، مطمئن باشید آنها تا سال های زیادی بهره معینی از بازار هدفشان را دارند و نمیتوانند بهره بازار خود را افزایش دهند.

بنابراین فقط شرکت هایی در بازار مصرف حکومت خواهند کرد که بتوانند با استفاده از ابزارهای ترویجی تاثیرگذار، وفاداری مشتریانشان را نسبت به محصولات خویش تضمین کنند.

بسیاری از مصرف کنندگان انگیزه ها معقولی برای برگزیدن یک فرآورده ندارند و بیشتر براساس ذائقه خویش محصولی را باره تست پیمان می دهند و چنانچه خوشنودی اولیه متعلق به فرآورده برایشان حاصل شود، مشتری دائمی آن محصول خواهند شد. شکی نیست در این میانی عوامل زیادی هستی دارند که در جذب اولیه پروا مشتری نقش بسزایی دارند و او را در قدم اول متوجه خود می سازند.

از این رو یکتا از موثرترین مسیر های ارتقای نام تجاری و همین طور برخورداری از یک بهره بازار پسندیده که مطمئناً ذهن مصرف کننده را با هویت سازمانی محصول درگیر می سازد، استفاده از یک لوگوی ماندگار است.

به عقیده بزرگان کسب و کار ، لوگو همان برند سازمانی است.

آنها معتقدند هر چه شرکت ها در طراحی لوگوی خود از تعابیر صراحت برای پیوستگی با مشتری و ثتب اسم بازرگانی خود در ذهن او استفاده کنند، بخت اکثریت برای کامیابی در بازارهای رقابتی امروز خواهند داشت.

هیچ لوگویی در ابتدا دارای اعتبار نبوده است و گذشت سررسید فقط بر میزان اعتبار آن افزوده است البته به شرط آنکه نام بازرگانی در راستای رسیدن به رضایت اکثریت مشتریان گام برداشته باشد. لوگوها به میزان ارزش تجاری شان به منش افراد شکل می دهند، چرا که به ندرت می توان فردی را دید که تمایل به استفاده از محصولی بی نام و نشان را داشته باشد لذا بیشتر افراد به تعقیب به کارگیری محصولاتی هستند که ارزش نام تجاری و لوگوی آنها برای کل شناخته شده باشد.