برندینگ شهر لس آنجلس برای المپیک

برندینگ شهر لس آنجلس برای المپیک

 

فر.ایند گزینش شدن شهری برای برگزاری بازی‌های تابستانی المپیک فرایندی طولانی‌مدت و طاقت‌فرساست. تمام این ماجرا در سطح ملی ابتدا می‌شود که طی آن، شهرهای یک کشور کوشش. می‌کنند پیشنهادی ارائه کنند. در طی مراحی ابتدایی انتخاب ل.س‌آنجلس، با مشارکت ساتچی  هویت بصری پیشنهادی برای المپیک در لس آنجلس طراحی شد. در طراحی این برندینگ بررسی شد که در زمان المپیک چگونه هویت شهر، شوق و حالی پیدا می‌کند. تمام کاری که در این پروژه دیده می‌ش.ود، همگی مفهومی هستند مگر لوگوی تصویب‌شده که از پیش تعیین شده بود.
خطوط از عقیده مفهومی پرتو دهنده چند بُعد هستند: سایه‌های کشیده اثر دهنده طلوع و غروب،خورشید لس‌آنجلس در طول شهر پر از پالم است؛ میادین و خطوطی که ورزشکاران در آنها با هم رقابت م.ی‌کنند و جنبشی که بدست ورزشکاران و نوارهای روی پرچم آمریکا ایجاد می‌شود. تعداد خطوط، اثر دهنده ۵ حلقه المپیک است. همچنین رنگ‌ها اقتباس از المپیک ۱۹۸۶ لوس‌آنجلس به عنوان میراث و نقطه افتخارآمیز ارزشمند هستند.
به عنوان یک برتری دیگر، لوگو را می‌توان نشان دهنده ستاره‌ها و نوارها دانست زیرا فرم حرف آ به شکل یک ستاره اشاره دار.د.