به لوگو جذابیت بدهید !

جذابیت بخشی به لوگو

 

لوگوها به تنهایی مهمترین چیزی هستند که کمپانی یا برند شما را برای ملت نمایان می کنند. به راستی این طرح حقیر برای هویت دادن به یک برند و جدا کردن آن از رقبا است.

هدف اصلی لوگو نشانه گذاری در ذهن بیننده و در ضمن به یاد ماندنی کردن آن است. یک لوگوی خوب باید حس اعتماد و ارج را در نظاره گر به هستی آورد. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید اینست که لوگوها محصولات مارا را نمی فروشند، لوگو ها شخصیت و هویت ما را برپایی میکنند.

اسم برند و بستگی آن با طراحی لوگو

علت جذابیت یک لوگو وابستگی به نمایان کردن فرآورده و یا نوع تجارت مورد نظر آن دارد. یعنی فقط طراحی یک لوگو تحسین برانگیز و ویژه آن را تاثیرگذار نمی کند. طراحان حرفه ای میگویند که در طراحی یک لوگو لازم نیست به طور سر راست اسم شرکت یا محصول را نمایان کند. بسیاری از مارکهای موفق مشابه Nike ,Mc Donald’s یا ABC TV لوگوهایی دارند که دربرگیرنده گرافیک یا متن پیوسته با شرکت نیستند، بلکه به انگیزه طراحی صحیح و ترکیب رنگ ها و بازی با ایده های ذهنی زیاد خوب در ذهن به یاد می مانند.

لوگو باید ساده و در عین حال اخ داشتنی باشد.

بسیاری از برندهای کامیاب لوگوهایی دارند که از چند ریشه-بن-بیخ ساده پیروین میکنند. لوگوها باید ساده، مناسب و استاندارد، یکتا و بدون تاریخ مصرف باشند یعنی در درازا موعد احتیاج به تغییر نداشته باشند و همیشگی باشند همانند لوگوی کوکاکولا . ملت طرح های ساده را نسبت به طرحهای استادانه و پرزحمت راحت تر تشخیص خواهند داد. هدف طرح های پیچیده و حائز تایپوگرافی فراوان است که گاهی حتی بیننده سخت مفهوم لوگو را تشخیص می دهد. ساخت پای بست، و پایه یک برند بوسیله لوگو دربایستن به موعد دارد و همین مسئله شما را ملزم می کند تا لوگو طراحی شده بتواند برای مدت طولانی ماندگار بماند و مارا به زورکردن نیازمند طراحی مجدد نکند. بعد بهتر است لوگوی ما ساده و عین حال ویژه و همنشین داشتنی باشد.

رنگ و حروف چینی مناسب را فراموش نکنید.

حروف چینی و ترکیب رنگ باره کاربرد در لوگو باید با شرکت باره عقیده تطبیق داشته باشد. مثلا استفاده از فونت های شلوغ و خیلی فانتزی و ترکیب های رنگارنگ برای طراحی لوگوی یک شرکت بیمه کاملا نامناسب است. به همین ترتیب، استفاده از فونت های رسمی و برازنده یا رن گهای گرفته برای ساختن لوگوی یک انگیزه ها بازی فروشی نیز نامناسب میباشد.

قابلیت تطبیق پذیری را د عقیده داشته باشید.

یکی دیگر از جنبه های مهم که باید در اثناء طراحی لوگو در نظر گرفته بشود قابلیت تطبیق پذیری (یعنی همه افراد بطور اونو همنشین داشته باشند ) است. به زبان ساده یعنی کل افراد آن را دوست داشته باشند و کل پسند باشد. مطمئن سوید که لوگو حتی وقتی تک رنگ یا در بصورت رنگارنگ و در اندازه های متفاوت به چاپ در میآید، اگر روی یک کارت چاپ می شود یا در یک یک بیلبورد تبلیغاتی قرار می گیرد خوب به عقیده برسد و جاذبه داشته باشد. طراحان حرفه ای پیش درآمد طراحی لوگو را به چهره دورنگ روی کاغذ انجام میدهند و سپس هنگامی که به نتیجه پایانی رسیدند رنگ ها را اضافه کنند. به دلیل اینکه تاثیر رنگها منوط به طرز تفکر اشخاص است و در دیدن بینندگان مختلف دریافتن متفاوتی برپایی می کند بهتر است که ساده و در حین حال پیشرفته طراحی شود.
در دنیای طراحی از طرح های دیگران الهام بگیرید اما هیچ وقت طرح های آن ها را به سرقت نبرید .