تاثیر فرم لوگو روی وفاداری مشتریان

تاثیر فرم لوگو روی وفاداری مشتریان

لوگو نمای گرافیکی با تصویری است که می تواند ارتباط لازم را میان ذهن مشتری و برند برپایی نماید.

لوگوی پسندیده می تواند هزاران حرف برای گفتن داشته باشد، اکثر برند های قوی ، علائم شناخته شده ای دارند. وقتی نام برند نایک را می شنوید، اولین چیزی که به ذهن شما می آید چیست؟

لوگوها ارتباط های مستقیم و غیر سر راست برندها با مشتری هستند. در این عصر، شرکتها تلاش می کنند الی برای جلب نظر مشتری هرچه بیشتر به زیبایی عناصر دیداری برندشان پروا کنند، این عناصر تنها دربرگیرنده بسته بندی و شکل محصول نمی باشند، بلکه مهم تر از همه آنها طراحی لوگو است. بر پای بست، تحقیقات چهره گرفته، لوگوی یک برند ( بدون در عقیده اخذ شکل فرآورده و بسته بندی) مهم ترین عنصر خارجی دیداری برای مشتریان به آمار می آید.

برای در بر داشتن یک لوگوی خوب باید بعضی از خاصیت های آن را باره بررسی قرار دهیم. در زیر نتایح برخی از تحقیقات در خصوص شکل برند را بیان می کنیم:

رنگ هایی مانند آبی و سفید وقتی در لوگو بکار اسیر می شوند در بسیاری از کشورها معانی یکسانی خواهند داشت. درعین حال رنگ هایی چون مشکی و قرمز معانی و ارتباطات کاملا مختلفی برپایی می نمایند.

نام های برند با حروف صدادار و یا حروفی که صداهای فرسایشی دارند مانند (f, s, c, v) اغلب به برندهایی با رنگ های صریح و لوگوهای گوشه ای مرتبط است.

دیدگاه ها به دو نوع لوگوی یگانه و یا گوشه دار کاملا متفاوت است. مصرف کنندگان تغییرات لوگو از عقیده گردی و یا زاویه دار بودن را به طور گوناگون درک می کنند.

اکثرافراد لوگوهای گرد را اثر دهنده تعامل و بستگی میانی محیط و درون می دانند. گردی با تقریبا بودن، خودمانی بودن و هارمونی یا انسجام ارتباط دارد. در مقابل اشکال گوشه دار پرتو دهنده انرژی ، استوار بودن و توان در پیوستگی است.

مطلوبترین لوگو برای دانش های آسیایی، یگانه است ، آسیایی ها به دنبال سادگی و هماهنگی هستند. ولی آنچه در ادب غربی دلخواه است، دقت در جزییان لوگو و نامتقارن بودن آن است، به همین علت بیشتر لوگوهای غربی را زاویه دار می بینید.

از آنجایی که گردی لوگو مظهر سادگی و انسجام است، هرچه عناصر لوگو گردتر باشند (نسبت به زاویه دار و یا تیز بودن) هارمونی و سادگی اکثریت از خود اثر می دهد. از جنبه نظری و عملی ، گردی یک لوگو از عناصر بسیار مهم طراحی یک لوگو است که بیشتر طراحان هنگام طراحی لوگو از این شکل استفاده می کنند.

جهانی شدن برند مایه شده است لغایت برند ها بیشتر به سمت طرح های آسیایی بروند که رغبت آنها به خرده احد و هماهنگ است. در تحقیقات به عمل آمده در اثناء تغییر لوگو ها ، 68 درصد شرکتها میل دارند لغایت لوگویشان را از شکل گوشه دار به گرد تغییر دهند.

دقت کنید که منظور از در میان گذاشتن این موضوعات این نیست که بگوییم چه شکلی خوب است و چه شکلی بد. تنها باید پروا کرد که کسان شکل لوگو و دگرگونی ها آن را می توانند به گونه گوناگون پی بردن کنند. اگر لوگویی اصالتا گوشه دار بوده است و اکنون به یکی تغییر شکل دیتا است ، مصرف کنندگان این تغییر را می توانند به اشکال گوناگون دریافتن کنند و همین دریافتن بر سطح وفاداری آنها تاثیر گذار خواهد بود.

و اما وفاداری چگونه است؟ دیدگاه نسبت به لوگو چگونه می تواند بر سطح وفاداری مشتریان شما کارایی گذار باشد؟ برای این بحث باید به دو گروه توجه کنید.

مشتریان شما دو قسم اند :

تقسیم اول :

وفاداری بالاتری به برند شما دارند. این افراد روابط قوی به برند شما برپا می کنند، آنها همنشین دارند الی برند جزئی از زندگی آنها شود. همش اثری از برند شما را می طاقت در این مشتریان دید؛ روی دیوارهای اتاقشان، روی پوشاک هایشان، غذاهایشان؛ آنها حتی برای شما کلوب های مصاحبه صحیح می کنند تا در خصوص برند محبوبشان کلام گویند. اما آیا تغییر لوگوی شما برای این کسان خوشایند است؟ بیشتر خیر. تحقیقات پرتو می دهد که این مشتریان تغییرات لوگو را عاملی میدانند که روابطشان را تهدید می کند. آنها همان لوگوی اولیه را دوست دارند و می خواهند همان روابط پیش را داشته باشند. آنها پرماسیدن می کنند که این تغییر می تواند بر نوع ارتباطاتشان تاثیر گذارد. چنین مصرف کنندگانی به تغییر بدبین هستند و حتی ممکن است از لوگوی جدید برداشت منفی داشته باشند. حتی دگرگونی ها به ظاهر کوچک در لوگو مثل تغییر طراحی لوگو از گوشه دار به گرد، مصرف کننده را مجبور می کند الی برای پیوسته رابطه اش اطلاعات جدید را منفی ارزیابی کند. این تغییر بر روی مشتریانی که وفادار تر هستند، بیشتر تاثیر منفی خواهد گذاشت.

دسته دوم :

آنان که وفاداری کمتری به برند شما دارند، برای این افراد، تغییر در لوگو چندان هم آرش دار نیست. برند جزئی از حیات آنها نیست و روابط شخصی و زیادی با برند ندارند.جالب این است که آنها تغییر برند را امری جدید تلقی می کنند که همین مایه ارزیابی مثبت آنها می گردد. به طور خاص هر چه تغییر در شکل برند اغلب باشد، مشتریانی که وفاداری کمتری دارند، نقطه نظر مثبت تری به برند پیدا می کنند.

آنچه مایه کارایی گذاری بر روی وفاداری مشتری می شود تغییر لوگو و یا تغییر طراحی آن نیست، بلکه تاثیری است که روی نگرش مشتری از برند می گذارد. اگر نقطه نظر به تغییر بدبینانه باشد ، مشتری برند را منفی ارزیابی می کند و همین بر ادامه ارتباطش با برند تاثیر گذار خواهد بود. بالعلکس هر چه دیدگاه به این تغییر خوش بینانه تر باشد ، دیدگاه مثبت تر موجب ارزیابی بهتر مشتری از برند خواهد شد.

پس بهتر است پیش از انجام هر تغییری در رنگ و شکل لوگویتان بازتاب های آن را نیز در عقیده بگیرید. از همین اکنون مشتریانتان را بشناسید. داشتن مشتریان وفادار همواره خوب است، اما قبل از تغییر به دیدگاه این مشتریانتان نیز توجه کنید.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟