تاریخچه لوگو

تاریخچه لوگو

 

در درازا تاریخ از نماد، که نوعی علامت واجد هویت بصری ست، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط بهره‌گیری شده است. انسان قبل از تاریخ با خراش دادن و ایجاد نقش بر دیوار غار های آلتامیرا در اسپانیا و لاسکو در فرانسه تلاش داشته لغایت از این طریق به دیگران آگهی خطر یا اعلان دهد و یا پیام های دیگران را منتقل بنماید . در جوامع قرون وسطایثی بازرگانان و صنعتگران برای مشخص کردن کالا ها و محصولاتشان از علایم و نماد ها سهم میبردند. چاپگران اواخر قرن 19 میلادی بر روی همگی چاپ نقش های خود مظهر هایی را به چهره حرف نشانه یا امضا چاپ می کردند که معرف حرفه آنان بود. در ابتدا قرن 20 نیز گاوچرانان امریکایی برای مشخص کردن مالکیت دام های خود از علایم انحصاری استفاده می کردند.

تاریخچه لوگو و طراحی لوگو به یونان در موعد های باستان برمی گردد. عبارت “لوگو” از واژه یونانی “logos” مشتق شده است، که معنای ادبی آن “کلمه” است. واژه لوگو یعنی یک نام، سمبل، و با یک پرتو تجاری که برای تشخیص آسان، طراحی شده است. استفاده از لوگو نظیر علائم تجاری، از زمانی که بازرگانان و تجار وجود داشته اند رایج بوده است.

لوگو در مرحله اول برای شناساندن یک شرکت لازم و ضروری میباشد. لوگوها به تصویری که یک بعدی و مربوط به یک مؤسسه است قوت می بخشند. یک لوگوی پیشه ای برای کسی که بازرگانی یا محصولی را دارد یک الزام میباشد مخصوصا در صورتی که بخواهند از واسطه ای مانندب اینترنت برای اشاعه شغل بهره بگیرند. امروزه گسترش عصر اطلاعات، تغییرات سریع مشابهی را در طراحی لوگو به وچود آورده است. طبیعت عادی از حقیقت بسیاری از فناوری های گوناگون محصولات و خدماتی که بدست بسیاری از مشاغل ارائه می شوند مایه روی آوردن به لوگوهای عادی از حقایق شده است.