تایپوگرافی های زیبای یک طراح لوگو کره ای

تایپوگرافی های زیبای یک طراح لوگو کره ای

 

تایپوگرافی اصطلاحی است که این روزها در مجامع هنری گرافیکی بسیار شنیرده می‌شود و برخی مواقع آن را با خوشنویسی ( کالیگرافی) اشتباه می‌گیرند.

پیشینه تایپو گرافی در ایران به بیش از 50 سال نمی‌رسد و بیشبتر آن را با خطاطی اشتباه می‌گیرند.

در تایپوگرافی خوانا بودن مبهم است زیرا در زمینه‌ای استفاده می‌شود که آگاهی رسانی وجه آشکار آن است، اما در خوشنویسی زیبایی در نخستینگی نخست قرار دارد.

اینک هنرمندان بدعت و شگفتی را به همراه زیبایی، از اهداف مهم بصری تعیین کرده‌اند، آنهم با سه اقدام مهم یعنی تغییر شکل در حروف (دفرماسیون)، اغراق در حروف (اگزجریشن) و ساده‌سازی حروف (استیلزیشنب)، تا بتوانند زیبایی، قدرت ارایه و روح تبلیغ‌گرای آن را بالا ببرند.

Ji Lee هنرمند کره ای است که تایپوگرافی‌های زیاد قشنگ و خلاقانه‌ای طراحی کرده است که ارتباط زیاد تقرب با معنای واژه ها طراحی شده دارند.

این هنرمند حدود صد واژه را با به کارگیری همین شیوه تایپوگرافی کردبه که در کتابی به اسم Word as Image به چاپ ربسیده است.

از یادگارها زیبای این هنرمند لذت ببرید:

 

تایپو گرافی زیبا

لوگوتایپ زیبا

لوگوتایپ خلاقانه