تقسیم بندی سفارشات طراحی لوگو

 سفارش طراحی لوگو

 

اغلب طراحان لوگو، کارهای سفارشی لوگو را در ذهن خود به دو دسته دسته می نمایند :

بخش نخست کارهایی که دارای موضوعاتی آشنا و مطابق علایق آن هاست که طراح با آمادگی کامل آغاز به طراحی جستار می‌کند.

و بخش دیگر، کارهایی است که حائز موضوعاتی کاملاً غریب هستند و طراحان برای طراحی آن ها باید مطالعه و جست و جو کرده لغایت با جوانب آن کاملاً آشنا شوند و از اطلاعات توسط آمده ایده‌های پسندیده را پیدا و کار طراحی را آغاز کنند.

این نکته امری طبیعی است، زیرا هیچ کس نیست که در همه‌ی زمینه‌ها دارای اطلاعات کافی باشد.

در ایران به انگیزه عدم رشد و گسترش کافی رشته‌های کارهای خدماتی در طراحی گرافیک، بر عکس برخی مشاغل که کارها دارای بخش بندی تخصصی است، چنین دسته بندی‌هایی به راستی به هستی نیامده است.

لذا اکثر قریب به رویداد طراحان مجبورند گونه ها سفارشات را بپذیرند و درباره هر سوژه پیشنهادی به قدر کافی و لازم مطالعه ، جست و جو و طراحی کنند.

 

 

شاید مطالعه مطلب زیر نیز برای شما مفید باشد :

چک لیست طراحی لوگو