تکنیک های مهم برای برتری لوگو

تکنیک های مهم برای برتری لوگو

برای داشتن یک لوگو حرفه ای  میبایست بهر تکنیک های طراحی لوگو آشنایی داشته باشید . بسیاری از شرکتهای تبلیغاتی بر مبنای سلیقه شخصی طراح و به دور از استاندارد ها و اصول طراحی، به طراحی لوگو می پردازند که این کار باعث طراحی یک لوگوی تاب کارآمد خواهد شد. اصول و تکنیک هایی را که در پیوستگی می بینید در طراحی لوگوتان مدنظر داشته باشید تا با به کارگیری این اصول یک لوگو حرفه ای و استاندارد طراحی کنید.

1- معنی دار بودن لوگو

به طوری که لوگوی تان بتواند پیامی در مورد خاصیت های جدا کسب و کارتان برساند.

2- انسجام و هارمونی در به کارگیری لوگو

تکرار عناصر مانند با روشهای یکسان به کسان کمک می کند الی به خاطر بسپارند که شما که هستید و چه کاری را انجام می دهید.

3- بی همتا بودن لوگو

این ویژگی به شما کمک می کند الی عالی به عقیده بیایید.. برای مثال، اگر کل در صنعت شما از یک سمبول(لاتین) خاص بهره‌گیری می کنند (به عنوان مثال، آژانس های مسافرتی اغلب از کره در آرم خویش بهره‌گیری می کنند) کوشش کنید از نماد دیگری استفاده کنید . با این کار، لوگوی شما مانند لوگوی سایرین نخواهد بود.

4- قابلیت به خاطر سپاری لوگو

به طوری که لوگوی شما در خط مقدم ذهن مشتریان خفته تان باقی بماند. با این ویزگی، آنها دفعه بعد که احتیاج به خدمات و محصولات شما داشته باشند آغاز به شما فکر خواهند کرد.

5- عدم محدودیت زمانی در لوگوی طراحی شده

این مورد تضمین خواهد کرد که چند سنه بعد مجددا مجبور به طراحی لوگو نخواهید بود و سرمایه گذاری شما در طراحی لوگو ماندگار خواهد بود.

6- کنتراست بین رنگ ها در لوگو

نه فقط از لحاظ رنگ، بلکه از نظر مقدار، به طوری که بتوان آن را در مقوله ابلک قرار عدل و کسان کور رنگ قادر به رویت آن باشند.

7- حرفه ای بودن لوگو

یکی از موارد حرفه ای بودن لوگو اهمیت دادن به کیفیت گرافیکی، چاپ و کاغذی که برای چاپ استفاده می شود، می باشد.

8- وحدت در میان عناصر گوناگون در لوگو

عناصر لوگو بایستی به عنوان یک یکتا کلی به نظر برسد، نه اینکه به چهره عناصری پراکنده و شلوغ در کنار هم نما شوند.

9- مقیاس پذیری لوگو

به طوری که لوگو در کارت و علامت کسب وکارتان و یا دربیلبورد ها و تابلوهای تبلیغاتی و یا به هر اندازه دیگری به یک اندازه خوب و با کیفیت به عقیده برسد. نام کسب و کارتان بایستی در اندازه های گوناگون خوانا باشد ، مطمئن شوید که طراح فونتی را گزینش می کند که به راحتی قابل احضار است.