خصوصیات یک لوگوی استاندارد

خصوصیات یک لوگوی استاندارد

در واقع استاندارد بودن لوگو به استفاده شما از آن مربوط میباشد.

  • مثلا در حالت هایی که نیاز به چاپ لوگو روی سربرگ،پاکت نامه،فاکتورها و … است لوگو باید ویژگی تک رنگ چاپ شدن را نیز داشته باشد. ، لوگوگوهایی که قابلیت تک رنگ بودن را دارند، حتی با پرینتر های ساده وضوح بالایی دارند. همچنین برای ساخت مهر شرکت که لوگو در آن است نیز مشکلی نخواهید داشت.
  • ویژگی دیگر  قابلیت تغییر اندازه لوگو در ابعاد خیلی کووچک و یا خیلی بزرگ می باشد. لوگوهیی که بصورت وکتور طراحی شده اند در این زمینه بهتر هستند.
  • ویژگی بعدی داشتن تئوری و معنا دار بودن لوگو می باشد.لوگوی طراحی شده باید با زمینه کاری شرکت ارتباط داشته باشد.