روانشناسی طراحی در طراحی لوگو

علم روانشناسی در طراحی لوگو

 

روانشناسی طراحی در طراحی لوگو از اهمیت بخصوصی برخوردار است. چارچوب کلی در ساخت آرم و طراحی لوگو زیاد مهم می باشد. در ضمن رنگ بندی، خطوط و فونت از موارد مهم در طراحی لوگو است. یک لوگوی خوب لوگویی است که در موعد کمی در حافظه کسان پیمان بگیرد.

روانشناسی طراحی لوگو در درستی با انتخاب رنگ ها به اتفاق است ولی به راستی چیزی بیش از این هاست. روانشناسی طراحی لوگو در واقع تمام معنی هایی را که یک لوگو در ظاهر خویش جا دیتا است را ذکر می کند.

با استفاده از معنای روانشناسی در روند طراحی لوگو در طول روند طراحی سطح کاری شما بالاتر رفته و می توانید کنترل بهتری در موعد کار داشته باشید. شما میتوانید ویژگی هایی که باعث خلق معناهای اضافی میشوند را به یاد داشته باشید و از آنها برای ایجاد مفاهیم مختلف بهره بگیرید.

شما با طراحی یک لوگو به راستی یک واژه بصری را ایجاد می کنید که به وسیله آن ملت بازرگانی شما یا کسی که شما برای او لوگو طراحی می کنید را می شناسند.مردم لوگو شما را خواهند فهمید و با آن پیوستگی بر پیمان می کنند، همان کاری که با کلمات انجام می دهند که البته درک آنها به ذهنیت شخصی، رویت فرهنگی ، سطح تحصیلات و … آن ها پیوستگی دارد..

در واقع شما باید به هر کدام از سرنوشت های لوگوتان به عنوان یک صفت فکر کنید و به انعکاس معنای این جنبه ها و چگونگی بستگی ملت با آن ها پروا نشانه دهید. اگر بر روی معنای هر کدام از این جنبه ها تمرکز اکثریت کنید و سررسید اکثریت بگذارید میتوانید مهار اکثریت بر فهم ملت از لوگوتان داشته باشید.

دو الی از جنبه های متداول که برای برپایی معنا استفاده می شود رنگ و شکل هستند.

 

مطالب مفید دیگر :

چرا لوگو طراحی کنیم ؟

مراحل طراحی آرم و لوگو

طراحی برند

سفارش طراحی لوگو

مفهوم اشکال مختلف در طراحی لوگو

انوع لوگو