طراحی خوب لوگو چه نوع طراحی است؟

طراحی حرفه ای لوگو

 

اکثر طراحان ملاک های متعددی را برای ذکر احسان و بدی یک نشان هنری دلخواه پیمان می دهند ولی نکات مشترکی بین اکثر طراحان هستی دارد. این نکات ارزش های متغیر اما مشترکی در بین تمام هنرها دارند. دریافتن به این نکات و استفاده از آنها قابلیت های زیادی به لوگو شما می بخشد.

طراحی خوب لوگو چه ویژگی هایی دارد؟

1. طراحی خوب لوگو کاملاً ابتکاری است: برای نو آوری و ابتکار، امکاناتی وجود دارد. ترقی های تکنولوژیکی همیشه فرصت های جدیدی برای طراحی خلاقانه ایجاد می کند. اما طراحی ابتکاری دائم با فناوری ابتکاری در پیوستگی است و نمی تواند واپسین،انجام راه باشد.

2. طراحی خوب لوگو باعث مفیدتر شدن محصولی که از آن لوگو کاربرد میکند، می شود: هر محصولی خریداری می شود تا مورد بهره‌گیری پیمان گیرد. این فرآورده باید از نظر عملکردی، زیبایی شناختی و روانی رضایت مشتریان خاصی را جلب کند. طراحی خوب با نادیده دریافت هرچیزی که می تواند از فایده فرآورده مختصر کند، بر فایده یک محصول تأکید می نماید.

3. طراحی خوب لوگو برای یک محصول، آن را قابل فهم می کند: این مورد، ساختار محصول را توضیح می دهد. یک طراحی خوب می تواند باعث شود محصول، عملکرد خویش را کالبدشناسی نموده و کاربر، درک درستی از آن پیدا کند. در بهترین حالت می نا گفت طراحی خوب، واضح و بدون دربایستن به تفسیر می باشد.

4. طراحی خوب لوگو مزاحمتی ایجاد نمی کند: محصولاتی که اهدافی را برآورده می کنند، مثل آلت هستند. آن ها نه نمایشی هستند و نه یادبود ها هنری. از این جهت طراحی آن ها باید هم خنثی و بیطرف و هم مهار شده باشد لغایت از داوری های کاربران در امان بمانند.

5. طراحی خوب لوگو، صادق و صالح است: طراحی خوب، یک محصول را ابتکاری تر، قدرتمندتر یا ارزشمندتر از چیزی که هست نمی کند .

6. طراحی خوب لوگو، برقرار و ماندگار است: طراحی خوب، از مد روز بودن اجتناب می کند و از این رو هرگز قدیمی و کهنه نخواهد شد. برخلاف طراحی مد روز، یک طراحی خوب، سنه های زیادی برقرار می ماند؛ حتی در جامعه امروزی.

7. طراحی خوب لوگو به جزئیات هم کاملاً دقت می کند: هیچ چیز نباید خودسرانه بوده و به شانس واگذار شود. دقت و صحّت در فرایند طراحی، بزرگداشت به مشتری را اثر می دهد.

8. طراحی خوب لوگو تا حدّ شدنی مینیمال است: این ویژگی خوبیست؛ زیرا طراحی خوب بر جنبه های بنیادی تمرکز دارد و محصولات ذیل بار جنبه های غیرضروری نمی روند. این یعنی بازگشت به سادگی و خلوص.