فراخوان تغییر لوگو ی انجمن زمین شناسی ایران

فراخوان تغییر لوگو ی انجمن زمین شناسی ایران

 

لوگوی انجمن زمین شناسی ایران، در سنه 1373 توسط آقای دکتر ساسان لیاقت طراحی شد. با گذشت کم و بیش به بیست سنه از فعالیت انجمن، و نیز تغییر نگرشهای جهانی در طراحی گرافیک،به نظر می رسد موعد تغییر این لوگو فرا دریافتی باشد. این تذکر از جانب چند بدن از رفقا اخذ شده و این سوژه در جلسه هیئت مدیره انجمن گذشته نگار 92/9/25 به تصویب رسید.

لذا مجلس زمین شناسی ایران منظور دارد طراحی لوگوی خویش را به پیکار بگذارد و از کلیه عزیزان دعوت می نماید تا در این پیکار کمپانی کنند. نکته مهم در لوگوی جدید، ایرانی بودن انجمن است. نگاهی به تفکر جهانی در انجمنهای همانند می تواند سودمند باشد.
لطفا این پست را به اشتراک بگذارید تا به اطلاع همه زمین شناسان و طراحان علاقمند برسد.

خواهشمند است شرکت کنندگان طرح پیشنهادی خویش را تاتاریخ 92/10/30 به پست الکترونیک ما ارسال نمایند.

هدیه فرد برنده سفر ژئو توریسمی از طرف بنیاد-نهاد-سازمان میراث زمین شناختی ایران می باشد.

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

فراخوان طراحی نشان