فراخوان طراحی لوگو شرکت پالایش نفت تبریز

فراخوان طراحی لوگو شرکت پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز در عقیده دارد با محوریت نفت و پالایش، دانش اصیل ایرانی اسلامی و تبریز شهر تاریخ و اولین ها نسبت به تهیه آرم خود اقدام نماید.

تکراری نبودن طرح، سادگی، زیبایی و پرتو دهنده مفهوم پالایش نفت، قابلیت اجرا بصورت تک رنگ و یا دو رنگ، عدم استفاده از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ و اینکه تغییر اندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند، از مهمترین ویژگی هایی است که باید در طراحی به آن پروا شود. لازم به بیان است ارائه توضیحات در باره لوگو نیز الزامی می باشد.

از هر شرکت کننده تنها سه اثر پذیرفته می شود.

علاقمندان می توانند یادگارها خویش را از تاریخ 1392/02/21 بصورت الکترونیک با فورمت JPG به نشانی Tpalayesh-yahoo-com ایمیل و یا به آدرس پستی تبریز – کیلومتر 5 جاده آذرشهر – شرکت پالایش نفت تبریز – روابط عمومی 4211900 – 4293305 – 0411 حداکثر لغایت 21 خرداد ماه 1392 ارسال نمایند لغایت جهت گزینش بهترین طرح در اختیار هیأت داوران پیمان گیرد.

درج مشخصات شرکت کنندگان دربرگیرنده نشانی پستی، تلفن به اتفاق ، ایمیل یا آدرس وب سایت به به اتفاق اثر الزامی است.

به طرح برگزیده ، جوایز نفیسی به همراه لوح مرسی شرکت پالایش نفت تبریز اعطاء می شود.
روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

اخبار مسابقات طراحی لوگو