فراخوان طراحی آرم موسسه فیض الاسلام

فراخوان طراحی آرم موسسه آموزش عالی فیض الاسلام

موسسه تعلیم عالی فیض الاسلام جهت طراحی آرم خود اقدام به برگزاری فراخوان نموده است. لذا از کلیه طراحانی که مایلند در این فراخوان شرکت کنند تقاضا می گردد پرینت طرح خویش را به اتفاق با مشخصات کامل خویش و با پروا به موارد ذیل حداکثر تا تاریخ 1392/8/15 به آدرس پستی موسسه ارسال کنند. لازم به بیان است به کلیه طرحهای پیشنهادی جوایز نقدی پرداخت خواهد شد و به نفر اول مبلغ 2/000/000 ریال ، نفر دوم 1/500/00 ریال و نفر سوم 1/000/000 ریال پرداخت خواهد شد.

سمبول(لاتین) علم و فرهنگ

مظهر ارزشهای دینی

نام موسسه

سنه تأسیس 1385
آدرس: خمینی شهر، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه معلم، ابتدای خیابان جانبازان، بنیاد-نهاد-سازمان آموزش عالی فیض الاسلام، تلفن 3649264

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

مسابقه طراحی آرم