فراخوان طراحی آرم پژوهشکده قنات فردوس

فراخوان طراحی آرم پژوهشکده قنات فردوس

پژوهشکده کاریز فردوس منوط به دانشگاه بیرجند در عقیده دارد طراحی آرم خویش را در قالب فراخوان تعبیه نماید :
لذا از تمامی هنرمندان و طراحان علاقه مند به کمپانی در این فراخوان دعوت به عمل می آید طرح های باره نظر خود را با مشخصات ذیل به پژوهشکده قنات فردوس ارسال نمایند.
الف) مشخصات کلی و فنی آرم:

1-آرم پژوهشکده باید بر اصول بنیادی سادگی ، زیبایی و گویایی پایدار باشد. ۲- از گزاردن به کلیشه های رایج خودداری شود. ۳- بیانگر کار و جنبش ها ، ماموریت ها و اهداف پژوهشکده به شرح زیرباشد:
اهداف و فعالیتها و مأموریت های پژوهشکده قنات: فعالیتهای مربوط به آبخیزداری کاریز و بررسی روشهای افزایش آبدهی قنات،تعمیر و حفاظت قنات،دانش سنتی مدیریت قنات و پخش حق آب، اقتصاد قنات،گسترش فرهنگ سنتی حفر و اشاعه قنات، هیدرولیک قنات، معرفی قنات به عنوان میراث علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و …
4- طرح باید با تغییر اندازه و کاربرد در بخشهای مختلف ساختار خویش را حفظ نموده و قابلیت اجرا با متریـال های (مواد) گوناگون را داشته باشد. ۵- شناسنامه هرعنصر طرح ذکر شود. ۶- طرح باید در قالب برداری ( وکتــور) بوده وحداقل در قطع A4 طراحی شود.

ب) توضیحات:

طراحان می توانند بیشینه 3 طرح ارائه نمایند.
طرحهای ارسالی به طراحان عودت داده نخواهد شد.
حق بهره‌گیری مادی و معنوی از آ ثار ارسالی (حتی یادبود ها پذیرفته نشده) برای پژوهشکده محفوظ بوده و مجاز به ویرایش این یادگارها می باشد.
پژوهشکده قنات فردوس، یک آرم را به عنوان طرح برگزیده انتخاب خواهد نمود
به نفرات نخست تا سوم هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد ،همچنین به کلیه کمپانی کنندگان لوح مرسی اهدا خواهد شد

ج) مهلت ارسال :

شرکت کنندگان الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/5/91می توانند طرح های خویش را به آیت : شهرستان فردوس-شهراسلامیه-چهارراه شهدا-پژوشکده کاریز فردوس-صندوق پستی686-97731 ارسال نمایند.

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

فراخوان مسابقه طراحی لوگو