طراحی لوگو بنیاد خیریه بیمارستان محمد نمازی

فراخوان طراحي لوگو

طراحی لوگو بنیاد خیریه بیمارستان محمد نمازی

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

فراخوان طراحی

 

بنیاد نمازی (بنیاد خیریه مریض خانه محمد نمازی) که در سنه 1392 راه اندازی گردیده است در عقیده دارد مسابقه طراحی لوگوی این پای بست، را برگزار نماید.از کلیه هنرمندان، طراحان و علاقمندان جهت شرکت در این پیکار دعوت به عمل می آید.

اهداف بنیاد:

1-حمایت و ترویج فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف درمانی مریض خانه نمازی

2-حمایت از اشاعه درمانهای جدید و کمک به بیماران نیازمند به این درمان ها در مریض خانه نمازی

3-حمایت و کمک به بیماران بی بضاعت در مریض خانه نمازی

4-حمایت از فرآوری و تامین تجهیزات و ابزارها مصرفی پزشکی برای بیمارستان نمازی

5-کمک به توسعه، تعمیر، بازسازی، نوسازی و زیباسازی فضاهای فیزیکی و محوطه بیمارستان نمازی

6-تجلیل، تقدیر و احترام چهره های شاخص علمی، فرهنگی و اجتماعی در راستای اهداف پزشکی کشور

مهلت ارسال اثر: پایان وقت اداری پنج شنبه 11/2/93

شرایط:ارسال تصویر لوگو در کاغذ A4 به اتفاق با فایل الکترونیکی آن در پاکت دربسته که مشخصات کامل صاحب نشانه بر روی پاکت قید شده باشد به آدرس شیراز میدان نمازی ، بیمارستان نمازی ، دفتر بنیاد خیریه نمازی

شماره های تماس: 6474843 و 6125252

به پرتو منتخب 3قطعه سکه تمام بهار آزادی تعلق می گیرد.
آثار ارسالی بازگشت دیتا نخواهد شد.