فراخوان طراحی لوگو بازار سرمایه (سنا)

فراخوان طراحی لوگو سنا

به گزارش پایگاه آگاهی رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس انرژی، علاقه مندان می توانند طرح های خویش را تا نخست مهرماه امسال به نشانه پستی: تهران، خیابان حافظ پس از برشگاه جمهوری، شماره 192 ، ساختمان بورس طبقه 19 برای رسیدگی و گزینش طرح برتر ارسال کنند.شماره تلفن 02166740215 نیز برای پاسخگویی به سؤالات در عقیده گرفته شده است. همچنین علاقه مندان می توانند یادگارها خویش را به چهره الکترونیک با فورمت JPG ایمیل کنند. گفتنی است، به طرح (طراح) منتخب پنج سکه بهار آزادی به همراه لوح سپاس شرکت بورس انرژی اعطا می شود.

تکراری نبودن طرح
سادگی
زیبایی
اثر دهنده مفهوم انرژی (برق، گاز، نفت و دیگر حامل های انرژی قابلیت معامله در این بورس)
قابلیت اجرا به صورت تکرنگ
کاربرد نکردن از خطوط ظریف و باریک برای ملاحظات فنی چاپ
تغییراندازه در ماهیت بصری آرم خللی وارد نکند

از مهم ترین خاصیت هایی است که باید در طراحی آن پروا شود. در اطلاعیه کمپانی بورس انرژی آمده است: از هر شرکت کننده سه نشانه پذیرفته میشود و کمپانی کنندگان باید مشخصات خویش شامل نشانه پستی، تلفن همراه، ایمیل یا وبسایت را به به اتفاق پرتو به نشان فوق ارسال کنند.

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

مسابقات طراحی لوگو