فراخوان طراحی آرم سازمان بیمه سلامت

فراخوان مسابقه طراحی آرم تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران

 

با پروا به بند (ز) مونث 38 قانون برنامه پنجم گسترش کشور مبنی بر تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور از تاریخ اول مهرماه سال جاری رسماً آغاز به کار کرد. طبق این قانون به دولت اجازه داده شد که بخش‌های بیمه‌های درمانی (موضوع مونث پنج قانون مدیریت و همان مونث از قانون محاسبات عمومی کشور) را در سازمان(صندوق) بیمه خدمات درمانی ادغبام کند که ‌تشکیلات جدید به اسم سازمان بیمه سلامت ایران نامگذاری شد.

هدف از تشکیل این سازمان: عدالت محوری، رفع همپوشانی بیمه ای، پیشروی کردن سطح کیفیت در ارائه خدمات درمانی، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، گسترش و گسترش برنامه پزشک خانواده شهری و نظام برگشت دادن در سراسر کشور و … در کشور است است که مقرر گردیده با استقرار آن بیمه پایه درمانی یکسانی به تمامی ملت ارائه شود؛ که با اجرای آن در کشور دیگر فردی فاقد پوشش بیمه بهبود در کشور نخواهیم داشت.

بنابراین با شروع به کار این سازمان تمامی آحاد جامعه از عقیده پوشش بیمه ای و دفترچه درمانی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت بوده که در قالب پزشک خانواده و نظام برگشت دادن به تمامی بیمه شدگان خدمات درمانی یکسانی را ارائه می نماید.

بخش مسابقه:

«طراحی گرافیکی آرم سازمان بیمه سلامت ایران»

منحصراً جستار آرم  بیمه پایه شفا از طریق ارائه دفترچه بیمه درمانی در سازمان بیمه سلامت ایران (طرح آرم)
توصیف آرم سازمان در قالب یک کاغذA4 توضیحات:
مهمترین ملاک گزینش طرح ارائه شده طرحی است که در برگیرنده شناخت بهتر و واقع گرایانه درباره سازمان بیمه سلامت، تعهدات و وظایف آن می باشد.
مهلت ارسال یادگارها از موعد درج آگهی به مدت یکماه می باشد.
تکمیل فرم ثبت نام مربوطه جهت شرکت در پیکار الزامی است
در زمینه اهداء جوایز، جوایز ارزنده و نفیسی به منتخبین اهداء خواهد شد.
نشانه ها ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد در پایان از تمامی شرکت کنندگان در مسابقه تشکر و قدردانی می نماییم .

روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

فراخوان مسابقه طراحی آرم