لوگوهایی با ظاهر مشابه ولی متفاوت…!

لوگو هایی با ظاهر مشابه ولی متفاوت

اگر طراح لوگو باشید و یا اندکی تیزبین، شدنی است برخی مواقع دیده باشید که بعضی از لوگو ها و آرم ها تشابه ظاهری زیادی داشته ،

طوری که تصور طراح از لوگوی قبلی ایده گرفته

و بعضی اوقات کلا لوگو و آرم بدست طراح نماها کپی می شود با این استدلال که

این لوگو مربوط به یک کمپانی خارجی بوده و کسی متوجه نمی شود

در حالی که از آنجا که لوگو ها و آرم ها جز جداناشدنی یک موسسه یا شرکت است برای طراحی باید وسواس و خلاقیت زیادی به کار برد.

البته ایده دریافت از طرح های سایرین لغایت زمانی که این شغل تبدبیل به کپی کاری نشود

نه تنها کار بدی نبوده بلکه باعث ایجاد خلاقیت و ترقی نیز می گردد.


در تصاویر ذیل گردآور ای از آرم ها و لوگو هایی را مشاهده که به نوعی تعمدا یا تصادفی شبیه یکدیگر بوده

که در این بین لوگوی بعضی برندهای بزرگ و معروف نیز تماشا می گردد.