لوگو BMW چگونه طراحی شد ؟

لوگو BMW چگونه طراحی شد ؟

بحث در ارتباط با منشا تشکیل لوگو  بی ام دبلیو این افسانه را تکذیب می‌کند که لوگوی این شرکت با الهام از ملخ های هواپیما به وجود آمده است.
لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟

موتورهای هواپیما منشا این اسطوره هستند. ملت فکر می‌کنند که لوگوی بی ام دبلیو بر بنیاد چرخش ملخ هواپیما ترسیم شده است. منبع این تفسیر جلد یک گاهنامه هواپیمایی بی ام دبلیو است.

چنین تصویری در سنه 1929 سال‌ها پس از اولین حضور لوگوی بی ام دبلیو در معرض دید ملت گرفته شد. تاثیر شگرف تبلیغات مایه شد تا این اسطوره همچنان در میان ملت رواج داشته باشد.

اما به راستی پشت منشا این طراحی لوگو چه چیزی خفته است؟
یک شرکت سازنده موتور هواپیما به نام Rapp در گذشته با رشد خویش کنترل کل تقسیم های کسب و کار بی ام دبلیو را به عهده گرفت و بی ام دبلیو نیز اراده الی لوگوی خویش را از لوگوی Rapp الهام بگیرد.
سمبل Rapp یک اسب سیاه در لوگوی خود بود. بی ام دبلیو رنگ های ملی ایلات باواریا را به عنوان یک سمبول(لاتین) برگزیدن کرد ولی حروف را دقیقا مانند لوگوی Rapp تنظیم و تغییر داد. در فیلم زیر مراحل رشد و توسعه لوگوی بی ام دبلیو به روشنی شرح دیتا شده اند.
لوگوی بی ام دبلیو چگونه پدید آمد؟