طراحی لوگو المپیک رم

طراحی لوگو المپیک رم

یکی از نامزدهای میزبانی المپیک ۲۰۲۴ از لوگوی مربوط به این مسابقات رونمایی کرد.
مسئولان شهر رم، پایتخت ایتالیا از لوگوی مسابقات المپیک ۲۰۲۴ که این شهر یگانه از نامزدهای برگزار آن است، رونمایی کردند. این لوگو بر بنیاد یک کولوسئوم که به رنگ پرچم مملکت ایتالیا است، طراحی شده است. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده که بین ۵۰ الی ۸۰ هزار تن ظرفیت داشته است. رونمایی از این لوگو در حضور ۲۵۰۰ دانش‌آموز رمی چهره گرفت. رم که در سال ۱۹۶۰ نیز میزبان المپیک بوده، برای کسب میزبانی این مسابقات باید با بوداپست، پاریس و لس آنجلس رقابت کند. میزبان المپیک ۲۰۲۴ در سپتامبر ۲۰۱۷ مشخص خواهد شد.