لوگو فیلم محمد (ص)

طراحی لوگو فیلم محمد (ص)

 

پس از مدت ها، فیلم سینمایی محمد(ص)  اکران شد الی فصل جدیدى از فیلم هاى مذهبى، تاریخى در تاریخ سینماى ایران رقم بخورد.  به طورى که طى فراخوانى صدها نشان جمع آورى و در نهایت سه نشان برگزیده شد. ولی ظاهرا تعبیه کنندگان و جناب مجیدى به این فرمایش قانع نشده این فیلم پرهزینه از مدت ها پیش از اکران، حواشى متعددى داشت که از آن میان مى تاب به طراحى عنوان فیلم اشاره رو کرد که با حساسیت فراوانى دنبال و مطرح شد و شمار زیادى از طراحان را درگیر کرد.و فلذا به تعداد محدودی از طراحان پیشه اى  به صورت سر راست سفارش داده شد لغایت هنر خود را به نمایش گذاشته و براى نمایشگاه و کتاب این جستار دست به قلم شوند.
در نهایت از میانی مجموع یادگارها دعوت شدگان و هیات داوران که دربرگیرنده آقایان مسعودنجابتى، راستی-راستگویی جبارى و جلیل رسولى بود؛ طراحى نوشته ى اقاى «جلیل رسولى» بدست کارگردان گزینش و بدون مراسم خاصى و به صورت غیرمستقیم در کنفرانس خبرى فیلم رونمایى شد.
در پیوسته طرح هاى پیشنهادى که براى این فیلم طراحى شده اند را می بینیم”:

 

طراحی لوگو های فیلم سینمایی محمد (ص)

صداقت جباری

Mohammad Rasoulollah Logoمصطفی اسداللهی

طراحی لوگو های فیلم سینمایی محمد (ص)فرزاد ادیبی

لوگو محمد رسول اللهجلیل رسولی

DAMOON KHANJANZADEH(logotype)دامون خانجان زاده

محمد رسول الله (2)علی وزیریان

mohammadسیدحسن موسی‌ز‌اده

Mohammad S Final Mohammad S Finalصابرشیخ رضایی

Mohammad02ابوالفضل خسروی

payambar final d payambar final cمحمدرضا دوست محمدی