مفهوم اشکال مختلف در طراحی لوگو

مفهوم اشکال مختلف در طراحی لوگو

مثلث

مثلث متساوی الاضلاع نشان دهنده  الوهیت، هماهنگی و تناسب میباشد. این نماد به عدد اشاره دارد و در صورتی که  با سایر شکل های هندسی ارتباط نداشته باشد به طور کامل مفهوم نیست. در واقع تمام اشکال را می توان از طریق ترسیم خطوطی از مرکز به زوایامی آنها به مثلث هایی تقسیم کرد. مثلث تشکیل دهنده قاعده هرم است. همچنانکه هر زایشی با تقسیم صورت می گیرد، بشر نیز قابل مقایسه با مثلث متساوی الاضلاع است که به دو مثلث قائم الزوایه تقسیم شده باشد.

هر مثلث به یک عنصری خاص مربوط است:

  •  مثلث متساوی الاضلاع با زمین
  • مثلث قائم الزاویه با آب
  • مثلث مختلف الاضلاع با هوا
  • مثلث متساوی الساقین با آتش

  مثلث متساویی الساقین که زاویه رأس آن ۱۰۸ درجه باشد حاوی ارقام با معنایی است و هماهنگی خاص در خود دارد.
مثلثیر که با خورشید و گندم در رابطه است، نمادی از بارآوری است. مثلث با همین معنا اغلب توسط هندیان، یونانیان و رومیان در قرنیزهای تزئینی ساختمان ها به کار رفته است.

مربع

مربع یکی از اشکال هندسی  میباشد که بیشتر از هر شکل دیگر به عنوان جهانی ترین صورت در زبان نمادها به کار گرفته میشود. بر طبق نظر فیثاغورث مربع نماینده وحدت گونه ها و نشان دهنده برابر یک چیز با خودش به نحو نامتناهی و بی نهایت است و می تواند نمادی از عدالت قانون تلقی شود که همه را به یک چشم می نگرد. از نظر افلاطون مربع نماینده هماهنگی است که عالی ترین فضلیت است؛ شناختی کامل که شخص می تواند از طریق آن به حقیقت مطلق دست پیدا کند.

مربع شکل است ک پر از رمز و راز است و ثبات گراست و به همراه مستطیل که خود زاینده آن است معماران و هنرمندان زیادی را از سراسر جهان را در طول تاریخ الهام بخشیده و آنان را به ابداع سطوح و ساختمان های سه بعدی واداشته است. مربع همراه با دایره، مثلث متساوی الاضلاع و صلیب نشیأت گرفته از خود مربع یکی از بنیادی ترین شکل های نمادین به شمار می رود. مربع شکلی ایستااست که اضلاع و زوایای برابرش احساسی از سکون، استحکام، کمال و استقرار بر می انگیزند. با این همه هنگامی که یکی از اضلاع یا زوایای این شکل خمش پیدا می کند، به نحوی شگفت انگیز شکلی دیگر حاصل خواهد کرد. واقعیت تنها به کمک مربع قابل بیان میباشد.

 

دایره

دایره در وهله اول نقطه ای می باشد که توسعه یافته است، سمبولیسم با تفسیر نمادین آن شامل مفاهیم کمال، یکپارچگی و عرم هر نوع تمایلاز و تفکیک است. علاوه بر مفهوم کمال که به طوری ضمنی در دل نقطه ازلی وجود دارد، دایره نمادی از خلاقیت، یعنی خلق جهان در مقابل خالق نیز هست. حرکت دایره ای کامل و تغییر ناپذیر است، بدون آغاز، بدون انجام و بدون تغییر می باشد و به همین خاطر است که دایره نمادی از زمان می باشد. زمانی که به عنوان مجموعه زنجیره واری از لحظات که به طور مداوم، بدون تغییر و تشبیه یکدیگر به دنبال هم تکرار می شوند، تعریف شده است.

علاوه بر این، دایره که نمادی از حرکت پیوسته و مدور آسمان می باشد، با الوهیت نیز در ارتباط است. در مرتبه بالاتری از تغییر آسمان نیز خود به نمادی بدل می شود، نمادی از جهان معنوی، نادیدنی و متعالی، با این همه، دایره در معنای مستقیم تر نشان دهنده آسمان کیهانی است. به خصوص آن هنگام که آسمان در تلاقی با زمین قرار می گیرد و با آن هماهنگ می شود.
دایره با حرکت پویای خود نشان  تغییرات زمینی و نمادی از حرکت است.
در متن های کهن آمده ک خداوند همچون دایره ای ست که مرکزش همه جا و محیطش هیچ کجاست.

دایره ساده ترین منحنی و کثیرالاضلاعی است که  بی نهایت ضلع دارد. قرار گرفتن حتی یک نقطه بر محیط آن نشانگر بریدگی در پیوستگی است، زیرا به معنی آغاز یا پایانی است که زائل کننده مفهوم ابدیت می باشد.

دایره بیش از هر شکل هندسی دیگر در هر چه با حرکت و پویشی سروکار دارند حضور دارد. استفاده از وجود دایره در اولین خط های ابداع شده توسط انسان و همچنین در اولین کوشش کودکان جهت ایجاد ارتباط با یکدیگر، حتی قبل از اینکه علائم معمول ارتباطی را بیاموزند دیده شده است/.