نشانه های پیامی و شعاری

نشانه های پیامی و شعاری

به طور کلی لوگوها به بخش های مختلفی بخش بندی میشوند که یگانه از آنها لوگو شعاری می باشد.

لوگو شعاری، نمادیست که در بر گیرنده انتقال پیام شعارگونه در آن است و در کنار تصویر یا نام تجاری، شعار سازمانی را نیز گوشزد می کند نه صرفا اسم یا تکاپو آن موسسه. نمونه آن می توان به آرم شرکت نوکیا که از دو دست که در هم تنیده و در بر گیرنده پیام انتقال یا دستگیری و ارتقا و شعار “اتصال مردم” است، اشاره کرد.

نشانه های پیامی و شعاریاز نمونه های دیگر نشانه های شعاری می نا به اثر احد از بانک های ژاپنی اشاره کرد که آرم آن یک قلب قرمز در تو یک مربع می باشد که پیام همدلی را منعکس می نماید.

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟