طراحی لوگو

طراحی لوگو , طراحی برند , آرم شرکت – لوگونگار

نشانه ها و تأثیر آن ها در طراحی لوگو

Facebook
Twitter
LinkedIn

طراحی لوگو برای برند سیستم های الکترونیکی برق خودرو – کشور ایران

نشانه ها و کاربرد آن ها در طراحی لوگو

 

یکی از ابزارهای فعال و موثر که طراحان از آن در طراحی لوگو بهره‌گیری می کنند اثر ها و طراحی برند و لوگو تجاری هستند. وقتی لوگوی یک کمپانی در دست طراحی است، گرد از نکات اصلی و مهم تعریف ویژگی ها آن کمپانی می باشد؛ یعنی پرتو دادن و بیان صریح موجودیت و اصل شرکت و شیوه ارائه خدمات به نحو احسن. یک لوگوی آمرانه ی تاثیرگذار به نکوداشتن عمل شناساندکن کمپانی را به کاربر اتمام می دهد. ما به عنوان یک طراح باید جنبه هایی را که این توان را به لوگو می دهند را شناسایی و مد نظر داشته باشیم تا تعیریف هدف شرکت و مشتری به نکویی سپریدن شود.در دنیای طراحی، یک نشان معمولا ترکیبی از عناصر گرافیکی است که چیزی را با ذکر و زبان دیگری به ما نشان می دهد، به عبارت دیگر تصویری است که داستانی را می گوید . ما به عنوان یک طراح باید وضعیت بهره‌گیری درست از این علایم و نشان ها و امتناع از هر نوع جعل و ارائه نادرست آنها را بدانیم .

تاثیر اثر ها در لوگو

در جهانی که ملت و شرکت ها بیشتر به چیزی که ارائه می کنند شناخته می شوند، نشانه ها روز به روز مهم تر می شود. احتمالاً برخی معتقد باشند که طراحی لوگو در اصل یک اثر یا علامت است، ولی تعریف لوگو و پرتو به این سادگی نیست. یک لوگو برای شناساندن و هویت بخشی به یک شرکت تبدیل به پرتو می شود، و در همین موعد از نشان ها حاضر پیشین برای انجام کار خویش بهره‌گیری می کند.

نشانه ها چگونه علامت گذاری را تحت کارایی قرار می دهند

نشان گذاری و علامت دار کردن در زندگی اجتماعی امروزی، در بازرگانی و تجارب حیات بسیار مهم است. این شغل به کسان اجازه می دهد به شناسایی، تقسیم بندی، سازماندهی و مجسم کردن و حس کردن دانشمند اطراف بپردازند. از نگرش روانشناختی، ساختن نشانه ها با درک وضعیت ارتباطات انسان و ذکر احساسات از طریق نشانه ها مرتسط است. نشان ها و علائمی که برای ذکر و اثر دادن یک برند بکار می روند باید نیرومند و جذاب باشند. اجتماعات انسانی که به واسطه اثر ها تشکیل شده اند در گونه و شیوه سازماندهی برندهایشان بسیار قاطع و مشکل مانع هستند.

نکاتی در ارتباط با کاربرد نشانه ها در لوگو و برند

1 . تحقیقات و جستجوی خویش را انجام داده و مطمئن شوید که علائمی که در لوگوی شما ترکیب شده اند فقط دارای نمای قشنگ نباشند، بلکه شناسایی و شناساندن موضوع باره نظر را کم و سودمند و به روشنی سپریدن دهند.
2 . چشم اندازه بین المللی علائم و پرتو ها را نگرش چند مشتری، مخاطبان آنها و بافت اجتماعی که آنها در آن حیات می کنند باره بررسی پیمان دهید. چیزی که یک نشان در یک دانش نمایانگر آن است در یک نزاکت سایر به همان معنی و مفهوم نخواهد بود. این مسئله برای شرکت هایی که هدفشان شناسایی و شناساندن خویش و برندشان در سطح بین المللی هستند زیاد مهم می باشد.
3 . از چند علامت و اثر بهره‌گیری نکنید. ترکیب چند علامت خوب است اما باید مراقب باشید از نشانه ها بیش از اندازه بهره‌گیری نکنید، یا از بکاربردن علائمی که در تضاد با هم هستند بپرهیزید. منظور شما این است که لوگو پیام واحدی را ذکر کند.
4 . روشنگری و روشن سازی ارتباطات هر لوگو باید چیزی را مخابره کند. این چیز بدست مشتری تعیین و توسط طراح اجرا و نمایش داده می شود. زمانی که از علائم به حقیقت و هوشمندانه استفده می شود، به وسایل ارتباطی قدرتمندی تبدلی می شوند. یک عنصر سمبولیک زیبا در طراحی یک لوگو می تواند هر چیزی را بیان کند، اما طراح باید دقت کند لغایت آن را به احسان بیان نماید. علاوه بر رهنمود های ذکر شده، محدودیت هایی نیز در این گویه وجود دارد که باید باره توجه قرار گیرد. ممکن است مشتری حساسیت و وسواس زیادی در نحوه نشانه دادن پیام داشته باشد، ولی به عنوان یک طراح، این وظیفه و کار شماست که به محدودیت های کاربرد علائم در طراحی اشاره کرده و بهترین پیشه را ارائه کنید.
5 . علائمی که دارای نشانه متقابل هستند هر چیزی که به چهره بصری کمپانی را نشانه می دهد، معرف آن کمپانی است. این یک ایده کلی است که در پس برند و لوگوی آن پیمان دارد. امید است که مردم کمپانی را بشناسند و این برند را در حیات خویش فراموش نکنند. طراح باید بداند که نشان ها فی نفسه هیچ معنایی ندارند و زمانی که در یک حالت برقرار و مقاوم قرار می گیرند دارای مفهوم و اثربخشی می شوند.