نقش طراح لوگو در ثبات برند

نقش طراح لوگو در ثبات برند

 

طراحی فقط تقسیم کوچکی از نامگذاری تجاری است. طراحی یک لوگوی فوق العاده در صورتی که مخاطب هیچ شناختی از شرکت ندارد معنا ندارد. به هر حال، برندی که از طراحی احسان برخوردار است کمک شایانی به ساخت یک زیربنای با ثبات برای برند خواهد کرد.

اگر برند حائز محصولی است که برای شاد کردن مردم طراحی شده است، هرگز چیزی طراحی نکنید که عملکرد مخالف داشته باشد. ایده ای را برگزیدن کنید که لغایت حد امکان به بهترین نحوعمل کند.

طراحان می توانند از راه طراحی کارهایی که مطابق با نگرش ها و اداراکات مخاطبین است در عنوان گذاری بازرگانی یک شرکت مشارکت تاثیر گذار داشته باشند.طراحان باید این نکته را در نظر داشته باشند که طرح خوب مساوی با کیفیت خوب است. وقتی شما چیزی را در ذهن مشتری نشان گذاری می کنید، آن چیز می تواند برای همیشه در ذهن او باقی بماند، برای نمونه رنگ بندی ها و لوگو ها می توانند به خوبی به یاد سپرده شوند و این به ایجاد یک زیربنای ذهنی و یا نخست مسیر یک برند کمک شایانی می کند. اگر این نکته را به خاطر بسپارید، همیشه کوشش می کنید طراحی ارائه کنید که بسهولت به یاد سپرده شود.

اگر برای شرکت طراحی می کنید که نه خیلی جدید است و نه خیلی قدیمی، سعی کنید برندی طراحی کنید که با اهداف و دست نویس مشی و همچنین طرح قبلی آنها هم امتداد باشد. نیازی به دوباره طراحی کردن نیست، بلکه باید از شیوه های خلاقانه تر برای انتقال همان پیام استفاده کنید.

بعضی از برندها از خود شرکت خارج می آیند. آنها به چه چیزی اصرار دارند، چه چیزی می فروشند، چه چیزی جاسازی می کنند. طراح نه تنها با طراحی خود، بلکه با روش طراحی خود در استحکام برند نقش مهمی را بازی میکند.