طراحی لوگو - طراحی برند - طراحی آرم - لوگونگار

پیکتوگرام ها و علائم تصویری در طراحی لوگو

Facebook
Twitter
LinkedIn

طراحی پیکتوگرام ، لوگو و علائم تصویری

 

طراحی لوگو به پیکتوگرام یا ایزوتایپ بنامدار هستند. در واقع یک ایزوتایپ نام نوعی خاص از علائم تصویری (پیکتوگرام) است که این علائم به لحاظ آنکه پیامهایی همچون صدا، منش (کاراکتر)، جنبش و رنگ را نیز در بر می‌گیرند‌ دارای‌ معانی‌ چندگانه ‌هستند.

علائم تصویری، زبان تصویری علائم و پرتو های اختصاصی را با عکس ها در هم آمیخته و ترکیب می کنند لغایت با نظاره گر خویش پیوستگی استوار سازند.

تصاویر می توانند در برگیرنده حروف، رنگها، علائم و اجزاء به طرز جلوه یافته تری باشند

تا در رساندن نظرات و ایده ها، کاراتر واقع شوند. از برخی لحاظ، علائم تصویری از عقیده شکل و فرم به علائم و نشانهای اختصاصی،

نمادها و اشکال ساده شباهت دارند. کاربرد معدودتر علائم تصویری نسبت به نمادها و نشانهای تجارتی بیشتر به این لحاظ است که علائم تصویری بطور معدودتری باره استفاده پیمان گرفته اند. روشنگری معقول تر و پذیرفتنی تر برای این امر این است که واژه “علامت تصویری” در عالم طراحی آنطور که باید، جای و مکان خویش را نیافته است.

علائم تصویری در خلال بازیهای المپیک توکبیو در سال ۱۹۶۴ بطور مفصل ای در ژاپن باره بهره‌گیری پیمان گرفت.

هرچند به نظر نمی رسید این علائم در خارج از ژاپن شناخته شده باشند، گرچه بسیاری علائم راهنمایی و رانندگی در اروپا با علائم تصویری طراحی گردیده اند. در واقع، استفاده از علائم تصویری مربوط با علائم راهنمایی و رانندگی،

نخست در اروپا نخست شدند و ژاپن به سرعت از نمونه ای اروپایی دنباله روی کرده است.

اگر چه اکثر علائم راهبری و رانندگی در آمریکا هنوز به چهره حروف می باشند ولی علائم تصویری به نوع مفصل تری درحال بهره‌گیری می باشند. بطور فزاینده ای پدیدار گردیده که علائم تصویری، بعنوان جنبه مهمی از ارتباطات و طراحی تصویری در سراسر عالم در حال دگرگونی و تکامل هستند.

به عبارت سایر پرتو تصویری، نقش یا علامتی است که بدون استفاده از واژه ها می تواند ما را به چیزی متوجه ساخته،

مقاله : طراحی لوگو مونوگرام 

آگاهانیدن و یا جهت دهد.

در عمل مقاوم شده که این پرتو ها ارزش زیادی برای عموم ملت دارند، ابتدا آنکه به افراد امکان می دهند الی اطلاعات را خیلی تند گرفتن کنند و دوم آنکه، این نشانه ها دشوار تفاوت بین زبانهای گوناگون را برای مسافرینی که در کشورهای خارجی سفر می کنند، مرتفع می سازد. از اثر های تصویری کاربرد های مختلفی می شود، از آنگونه در تبلیغات، آگهی، دستورالعمل، علبائم آگاهانیدن دهنده، آگهی خطر و …

به طور کلی قصد از این طریق ساده کردن شکلها و احجام به یک فرم ساده و اولیه می باشد. شدنی است این شکلها دارای فرم های خاصی باشند و ما باید مرحله به مرحله خطوط شکلها را ساده بکنیم تا در پایان شکل به یک شکل کاملاً ساده با مفهوم اولیه در بیاید. اما فرم شکل ما هرگز نباید تغییر غیر استانداردی داشته باشد.

در پیکتوگرام ما بیشتر به کل جستار توجه می کنیم و جزئیات را لغایت مرز امکان حذف می کنیم. تغییراتی که ما روی شکل سپریدن می دهیم اصولاً با خرده هندسی می باشد. بیشتر سازندگان یک طرح کالای باره عقیده را که برای تبلیغ می خواهند تبلیغ آن را با پیکتوگرام اتمام می دهند،

به این انگیزه که جلوه خاصی داشته باشد و از طرفی شکل ساده شده یک شکل در ذهن بیننده راحت تر جایگزین می شود و در ضمن برای اینکه رقبا به جزئیات کار پی نبرند.

Pictogram نوعی سمبول(لگو) بصری است که اطلاعات را به صورت تصویری و بدون استفاده از کلام ارائه می کند. تصویر نشانه نوعی مظهر گرافیکی است که سرگذشت را به روش ای بسیار ساده و کل درک و فارغ از محدودیت ‌زبانی ‌روایت‌ می‌کند.

در طراحی این نشانها، عکس ها ساده می شوند و چند تقسیم از عناصر اضافی حذف می شوند اما نباید به گویایی آن صدمه وارد شود. یعنی نظاره گر به محض دیدن نشانه باید به راحتی به مفهوم آن دست پیدا کند. از ویژگی سایر پیکتوگرامها این است که به دلیل آنکه در یک محیط شماری از اینها مورد استفاده پیمان می گیرند باید طراحی به صورتی انجام گیرد که هم مفاهیم مورد دربایستن بیان شود و هم در همه یک همبستگی و همگونی‌ شکل‌ با‌ هم‌ داشته‌ باشند.
پیکتوگرامها برخلاف آرم احتیاج به سادگی و گویایی خاص خودش را دارد و از پیچیدگی اقلیت نسبت به آرم برخوردار است. پیکتوگرام نباید گنگ و پیچیده باشد چون تاثیر خودش را از دست می دهد.

در نتیجه منظور در پیکتوگرام ساده کردن یک شکل است، طوری که با این شغل مفهوم خود را از دست ندهد. شدنی است ما تصویری را انتخاب کنیم که آن شکل انحنا یا شکستگی داشته باشد، ما باید آن شکل را با خرده هندسی به ساده ترین طرح با مفوم اولیه در بیاوریم.