کاربرد فرمت Vector در طراحی لوگو

کاربرد فرمت Vector در طراحی لوگو

 

فایل های وکتور فایل هایی هستند که به جای اینکه نقطه به نقطه عکس را به اتفاق خودشان داشته باشند(نقشه بیتی) شیوه ساختن آن را دارند. معمولا در این نوع فایل ها از بردارها برای ساخت یک شکل استفاده می شود و بزرگنمایی روی این گونه فایل ها تغییری ایجاد نمی کند و بر عکس طرحهای دیگر با بزرگنمایی و زوم کردن روی آن، از کیفیتش کاسته نمی شود.

نرم افزار مورد کاربرد :

در فتوشاپ امکان استفاده از قابلیت های وکتور وجود ندارد و مربوط به بردار فتوشاپ الاستریتور هست (یعنی تصویر سازی) و اگر بخواهید روی یک فایل وکتور پیشه کنید باید آن را راستینایز کنید زیرا که فتوشاپ محیط بیتی و نرم افزار پیکسلی می باشد.

معمولا وکتورها و طرحهای برداری با نرم افزارهای ویژه این کار یعنی Corel،  Illustrator  مفتوح می شوند .